Menu

Opgaveskrivning

Skrivning som proces

En god studieteknik, når det drejer sig om opgaveskrivning, handler om at arbejde processuelt med opgaven og at være bevidst om de forskellige arbejdsfaser.

Med en processuel tilgang skal du tænke, at der sker en udvikling, mens du skriver og arbejder med din opgave. Du skal holde dig for øje, hvornår du gør hvad i processen.

Man kan inddele selve skriveprocessen i fire faser:

  1. Idéfasen, hvor du udvikler dine tanker og er kreativ. I denne fase kan det være rigtig godt at bruge værktøjer som mindmap og hurtigskrivning. Det er også i denne fase, du arbejder med at få din problemstilling formuleret, så det kan blive din retningslinje for resten af processen
  2. Organiseringsfasen, hvor du organiserer dine idéer og skaber opgavens struktur, så du kan formidle din undren og din problemstilling
  3. Skrivefasen, hvor du effektivt sætter dig ned og skriver. Her kan det være en god idé at have dit mindmap eller en disposition for det afsnit, du er ved at skrive, liggende ved siden af tastaturet, så du ikke bare skriver dig frem til dine pointer
  4. Redigeringsfasen, hvor både det indholdsmæssige og det sproglige i opgaven rettes til, så det fremstår som en sammenhængende opgave

De fire faser skal ikke nødvendigvis tænkes som en fremadskridende tidslinje frem til afleveringen af din opgave – du kan sagtens arbejde med flere af faserne indenfor den samme dag.

Mere om opgaveskrivning

Opgaveskrivning er mere end bare skriveprocessen. Det er vigtigt, at du vælger en vejleder, der kan støtte dig både fagligt og processuelt. Du skal have styr på, hvordan du håndterer dine informationer – både hvordan du søger dem, men også hvordan du forholder dig kritisk til dine kilder, så du overholder den akademiske redelighed.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies