Menu

Offentlige papirer

"Love, administrative forskrifter, retsafgørelser og lignende offentlige aktstykker er ikke genstand for ophavsret. " (Ophavsretsloven § 9 ).
Ved dette menes offentlige aktstykker af officiel karakter.

Du må gerne bruge nedenstående på Blackboard.

- Administrativ korrespondance og notater.
- Love, lovforarbejder og lignende optrykt i Folketingstidende, Lovtidende og Ministerieltidende.
- Retsafgørelser og afgørelser fra offentlige råd og nævn.
- Betænkninger, rapporter og planer fra udvalg og kommissioner nedsat af offentlige myndigheder.

Vær dog opmærksom på at bearbejdelser af offentlige papirer i f.eks. domssamlinger med noter og lovkommentarer er beskyttet.
Ligesom offentlige publikationer af almen karakter ikke falder ind under § 9 men er beskyttet som almindelige værker.

For yderligere oplysninger kontakt Line Kronqvist Jensen eller Jens Dam på biblioteket.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies