Menu

Fagportaler

Her finder du udvalgte fagportaler og andre ressourcer, som er særligt relevante inden for faget.
  • Udvalgte databaser                

  Bibliographie der deutschen Sprach- und Literaturwissenschaft
Den vigtigste germanistiske bibliografi online dækker sprog- og litteraturvidenskab i de tysktalende lande fra 1985 og fremover. Den omfatter bøger, disputatser, aviser og tidsskrifter. Titelposterne er forsynede med henvisninger af mange slags, primærlitteraturen har også oplysning om anmeldelser. Basens styrke ligger på det litterære område. (Kun adgang SDU samt fjernadgang)

 Kritisches Lexikon zur deutschsprachigen Gegenwartsliteratur
Standardværk for tysksproget litteratur efter 1945. Informerer omkring nutidige forfatteres liv og virke. (Kun adgang SDU samt fjernadgang)

 Karlsruher Virtueller Katalog KVK
Global biblioteksbase udviklet i et samarbejde mellem Universitätsbibliothek Karlsruhe og Universität Karlsruhe. Den bliver løbende udvidet med flere landes biblioteksbaser (bl.a. Danmark, Norge og Sverige) og er udmærket til emnesøgning.
Type: Bibliotekskatalog

Gyldendals røde Ordbøger
Adgang til hele serien, både de rent sproglige og til fx tekniske eller økonomiske ordbøger.

Ordbogen.com
Ordbogen omfatter mange sprog og indeholder også en dansk-tysk og en tysk-dansk udgave.

 Project Gutenberg
Verdens ældste tekstarkiv, som giver fri adgang til et meget stort antal e-bøger. Man bør være opmærksom på at arkivet ikke baserer sig på videnskabelige tekstkritiske udgaver, men på tekster, der er frit tilgængelige på nettet. Det betyder, at fejl og mangler kan forekomme.

Projekt Gutenberg-DE
Den tyske udgave af Project Gutenberg. Basen udvides løbende. Gratis adgang.

 MLA
Stor bibliografisk base, der omhandler sprog og litteratur, mest engelsk men også tyske bøger

Anmeldelser
Bibliotekets samling af links til anmeldelser, både danske og udenlandske.

WISO (Alle Medien)
Tysksproget litteratur indenfor samfundsfag og erhvervssprog. En stor mængde artikler fra internationale og tyske fagblade, aviser og ugeblade.

Kafkas Werke im WWW 
Basen indeholder Franz Kafka(1883-1924). Kritische Ausgabe, Schriften und Tagebücher 1982-  af S. Fischer Verlag. Det drejer sig om Kafkas samlade værker med kritiske noter, der bliver fortløbende opdateret.

Kürschners Deutscher Gelehrtenkalender             
Basen indeholder uddybende data vedr. forskning og forskere i tysktalende lande.    

Marburger Repertorien  
Fortegnelse over overleverede, tysksprogede, middelalderlige håndskrifter

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies