Menu

Forlag af interesse samfundsfagene

-> Online boghandel

Danmark
Academica | Akademisk Forlag | CBS Press | DJØF Forlag ((inkl. Handelshøjskolens Forlag og Nyt Juridisk Forlag) | Forlaget Ajour (journalistik) | Gads Forlag | Gjellerups Forlag | Hans Reitzels forlag | L&R BusinessMagnus (skat, revision, regnskab) | Nyt fra Samfundsvidenskaberne | Roskilde Universitets Forlag | Samfundslitteratur - forlag | Syddansk Universitetsforlag - Thomson Reuters (jura, revision) | Aalborg Universitetsforlag | Århus Universitetsforlag

Norge

Fagbokforlaget | Gyldendal Akademisk | Natur & Kultur | Pax  | Universitetsforlaget

Sverige
Liber | Nordstedts Akademiska | Nordstedts juridik | Santérus | Studentlitteratur | SNS (Studieförbundet Näringsliv och Samhälle) Thomsson Sverige (jura)

 

Tyskland, Schweiz
Beltz | C. H. Beck | Peter Lang publishing group - afdelinger i bl.a. Tyskland, England og USA | Springer - Internationalt forlag. Linket fører til Springers websted for Europa. Bemærk: Springers engelsksprogede bøger er tilgængelige via SDUB som e-bøger: -> Springer (via SDUB)  | UVK Verlag | VS-Verlag

Holland, Belgien
Elsevier - Internationalt forlag. Bemærk, adgang til Elseviers elektroniske produkter, bl.a. nogle af Elseviers e-bøger: -> ScienceDirect | Intersentia (jura) |
 

UK
Ashgate | Blackwell | Berghahn Books | Cambridge University Press | Continuum | ECPR Press | Edinburgh University PressEdward Elgar | Hart Publishing | Manchester University Press | Open University Press | Oxford University Press (UK) | Palgrave MacMillan | Polity | Routledge | Sage | Taylor & Francis - gruppen omfatter bl.a. Routledge, Spon Press, Carfax, Cavendish Publishing, Europa Publications, Gordon & Breach, Curzon Press, Fitzroy Dearborn, Garland Science, Frank Cass, CRC Press
- Flere universitetsforlag, se: University Press sites UK and Ireland

USA
Columbia University Press | Harvard University Press | Johns Hopkins University Press | McGraw-Hill Higher Education (UK) | MIT Press | National Academies Press (mange bøger gratis i PDF) | Oxford University Press (USA) |  Pearson Education (UK) - gruppen omfatter en lang række forlagsnavne bl.a. Addison-Wesley, Allyn & Bacon, FT Prentice Hall, Longman og Prentice Hall  | Princeton University Press | Rowman & Littlefield - gruppen omfatter bl.a. AltaMira Press, Lexington Books, Scarecrow Press og University Press of America | Stanford University Press | SUNY Press (State University of New York Press) | Transnational Publishers (overvejende jura) | University of California Press | University of Chicago Press | University of Michigan Press |  | Wiley | Yale University Press |
- Flere universitetsforlag, se: Association of American University Presses Members

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies