Menu

Miljøøkonomi og -planlægning

Udvalgte danske websteder

Miljø- og Fødevareministeriet
>> Miljø- og Fødevareministeriet - Miljø
>> Miljø- og Fødevareministeriet - Natur
>> Miljø- og Fødevareministeriet - Landbrug
>> Miljø- og Fødevareministeriet - Fødevarer
>> Miljø- og Fødevareministeriet - Fiskeri
Miljøstyrelsen
>> Miljøstyrelsens publikationer
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
          >> Energistyrelsen
>> Transport- og Bygningsministeriet
Danmarks Miljøportal
Indgang til en række fælles-offentlige data på natur- og miljøområdet / Miljøministeriet, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening
Energiportalen
Henviser til Internet-kilder inden for energiområdet, herunder energiplanlægning, -politik og -økonomi. Har også nyheder. Portalen udarbejdes af forskningsbibliotekerne ved AAU, DTU og Risø.
LCA Center Danmark (Life Cycle Assessment)

Nyheder, debat, blogs

MiljøDanmark
Tidsskrift fra Geodatastyrelsen
Ends Europe. Europe’s environmental news and information service
 Europe’s Environmental News Service
Our Planet Journal
 /UNEP
Globalisation and the Environment
 Diskussionsforum om miljø
Environmental economics: economists on environmental and natural resources
News, opinion and analysis

Internationale organisationer (udvalgte)

EU
>> Miljø
>> Energi
>> European Environment Agency (Det Europæiske Miljøagentur)
OECD
>> Environment
>> Green growth and sustainable development
FN
>> United Nations Environment Programme (UNEP)
>> UNEP Green Accounting: A Virtual Resource Center
>> United Nations Economic Commission for Europe/UNECE
     Miljø og bæredygtighed mht. ressourcer er i fokus her
Verdensbanken
>> Environment
Norden
>> Nye nordiske klimaløsninger
>> Nordisk bioøkonomi
>> Grøn vækst - The Nordic Way

Miljøforskning, institutter og centre

Danmark

 
Institut for Miljø- og Erhvervsøkonomi / SDU Esbjerg
Miljø og ressource management studiet (miljøplanlægningsuddannelsen i Esbjerg) / SDU og Aalborg Universitet
Det Tekniske Fakultet, Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknologi / SDU

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
Institut for Energiteknik
/ Aalborg Universitet
Statens Byggeforskningsinstitut (SBi), Energi og Miljø
/ Aalborg Universitet
Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
/ Københavns Universitet
Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi
/ Københavns Universitet
Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
/ Københavns Universitet
Institut for Plante- og Miljøvidenskab
/ Københavns Universitet
DCE Nationalt Center for Miljø og Energi 
/ Aarhus Universitet
Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring
/ Roskilde Universitetscenter
 
Udenlandske
The Beijer International Institute of Ecological Economics
The Royal Swedish Academy of Sciences
Resources for the Future/RFF
Tænketank til vurdering af USA’s ressourceforbrug og konsekvenser og forbedringer heraf med fokus på miljøpåvirkninger
Stockholm Environment Institute/SEI
Center for Global Environmental Research / Japan
Centre for Social and Economic Research on the Global Environment/CSERGE
/University of East Anglia. Forskning i miljø og bæredygtig udvikling
International Institute for Environment and Development/iied
International Institute for Sustainable Development/iisd

Udvalgte videnskabelige tidsskrifter

Herunder er nogle kernetidsskrifter inden for miljøøkonomi, - politik og -planlægning, som der er adgang til fra SDU elektronisk og/eller findes trykt på biblioteket. - Bemærk: Der er stadig detaljer i listen, som ikke er kontrolleret.
For at komme til den elektroniske udgave, gå ind på denne side, hvor man kan finde allle e-tidsskrifter, SDUB abonnerer på:
-> Elektroniske tidsskrifter
For at finde og bestille trykte tidsskrifter, gå til bibliotekets katalog:
-> Kataloget

 • AgBioForum Fuldtekst via SDUB fra 1998 -
 • Business Strategy and the Environment Trykt 1994-2002. Fuldtekst via SDUB fra 1996 -
 • Clean Technologies and Environmental Policy. Fuldtekst via SDUB fra 2002-
 • Critical Reviews in Environmental Science and Technology. Trykt 1993-1998, Fuldtekst via SDUB fra 1998 -
 • Corporate Social Responsibility and Environmental Management. Fuldtekst via SDUB fra 2002-
 • Ecological Economics. Trykt 1989-1998. Fuldtekst via SDUB fra 1989-1994 & 1993-
 • Ecological Indicators. Fuldtekst via SDUB fra 2001-
 • Energy Economics. Trykt 1982-1994. Fuldtekst via SDUB fra 1979-1994 & 1993-
 • Energy Policy. Trykt 1973-1990. Fuldtekst via SDUB fra 1997-
 • Environmental conservation. Trykt 1974-1979. Fuldtekst via SDUB fra 1997-
 • Environmental and Development Economics (EDE). Haves ikke ved SDUB
 • Environmental Management. Fuldtekst via SDUB fra 1997-
 • Environmental Modeling and Assessment. Fuldtekst via SDUB fra 1997-
 • Environmental and Resource Economics (ERE). Trykt 1992-2002. Fuldtekst via SDUB fra 1997-
 • Environmental Science. Haves ikke ved SDUB
 • Environmental Science & Policy (ESP). Fuldtekst via SDUB 1998-
 • Integrated Assessment. Fuldtekst via SDUB (på tre forskellige måder) fra 2000-2001, kun 2003 & 2002-2004
 • International Journal of Project Management. Trykt 2001-. Fuldtekst via SDUB fra 1993-
 • Journal of Applied Sciences and Environmental Management. Fuldtekst via SDUB fra 2001-
 • Journal of Cleaner Production. Trykt 1996-2002. Fuldtekst via SDUB fra 1993-
 • Journal of Environmental Assessment Policy & Management. Fuldtekst via SDUB fra 1999-
 • Journal of Environmental Economics and Management (JEEM). Trykt 1974-1999. Fuldtekst via SDUB fra 1974-1992 & 1993-
 • Journal of Environmental Management (JEM). Fuldtekst via SDUB fra 1993-
 • Journal of Environmental Planning and Management. Fuldtekst via SDUB fra 1966-
 • Journal of Environmental Psychology. Fuldtekst via SDUB fra 1995-
 • Journal of Industrial Ecology Fuldtekst via SDUB fra 1999-
 • Land Economics. Trykt 1979-2003. Fuldtekst via SDUB fra 1965-
 • Marine resource Economics. Trykt 1984-
 • Project Management Journal. Fuldtekst via SDUB fra 1997-
 • Resource and Energy Economics (REE). Fuldtekst via SDUB fra 1993-
 • Resources Policy. Trykt 1978-1990. Fuldtekst via SDUB fra 1974-1994 & 1993-
 • Review of Environmental Economics and Policy. Fuldtekst via SDUB fra 2007-

Leksika, ordbøger

Encyclopedia of the Earth
"... a new electronic reference about the Earth, its natural environments, and their interaction with society.... free, fully searchable collection of articles written by scholars, professionals, educators, and experts..."
Environmental Economics Glossary

Miljøokonomi- og vurdering

"Samfundsøkonomisk vurdering af miljøprojekter", E-bog (gratis), Miljøministeriet
I publikationen opstilles retningslinjer for, hvorledes Miljøministeriets samfundsøkonomiske analyser bør udføres, så disse udføres på et ensartet grundlag og er i overensstemmelse med den seneste udvikling indenfor det miljøøkonomiske område.
De økonomiske råd
Omfatter "Det Økonomiske Råd" og "Det Miljøøkonomiske Råd"
Ecosystem valuation
Nature Valuation and Financing Network

Miljøledelse

The Eco-Management and Audit Scheme (EMAS)
"EMAS is the EU voluntary instrument which acknowledges organisations that improve their environmental performance on a continuous basis..."
Global Environmental Management Initiative (GEMI)
The Greening of Industry Network (GIN)
Is an international network of professionals from research, education, business, government, and civil society organizations, focusing on issues of industrial development, environment and society, dedicated to building a sustainable future

Energi, miljø og erhverv

Erhvervsmagasinet CSR (Corporate Social Responsibility) – Inspiration og viden til ledelse af den bæredygtige virksomhed
Dansk Energi
Erhvervs- og interesseorganisation for energiselskaber i Danmark
Genvindingsindustrien (GI)
Vindmølleindustrien 
Industri- og brancheorganisation med over 180 medlemmer
Key2Green
"Et partnerskab for miljø og erhverv"
Encyclopedia of Energy, Natural Ressource, and Environmental Economics
"The Encyclopedia presents an economics approach to the exploitation and preservation of natural resources"

Klimaforandring

Climate vulnability
Covers the broad range of threats using the bottom up approach including CO2 emissions, population growth, emerging affluence, and many others
Intergovermental Panel on Climate Change (IPCC)
Earth Policy Institute
NASA's Global Change Master Directory (GCMD)
Millenium Ecosystem Assessment
Et stort forskerpanel med vurderinger af hvordan jordens økosystemer udvikler sig
NASA: Earth Observatory

Denne side redigeres af Jørgen Salling og Lone Bredahl Jensen i samarbejde med professor Niels Vestergaard, Institut for Miljø- og Erhvervsøkonomi, SDU Esbjerg

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies