Menu

Institutioner

Litterære selskaber og foreninger

 • Det Danske Sprog- og Litteraturselskab
  DSL udgiver og dokumenterer dansk sprog og litteratur fra de ældste tider til i dag - i bogform og på nettet. Selskabet beskæftiger ca. 30 videnskabelige medarbejdere og en væsentligt større kreds af medlemmer, som fører tilsyn med udgivelserne og udgør selskabets øverste myndighed. Selskabet blev stiftet i 1911 og modtager støtte fra Kulturministeriet, Carlsbergfondet og en række andre fonde.
 • H.C. Andersen-Centret
  På H.C. Andersen-Centrets web-site er tekster, materialer og bibliografiske, historiske og aktuelle informationer og referencer tilgængelige for den kulturelt, nationalt og interessemæssigt meget bredt sammensatte brugerskare. Forskere - hvad enten disse beskæftiger sig med voksenforfatteren, børneforfatteren eller med det kulturhistoriske fænomen H.C. Andersen - vil, ligesom kreative bearbejdere af H.C. Andersen og almindelige interesserede brugere, kunne hente facts, inspiration og aktuelle oplysninger her.
 • H.C. Andersens Hus - Odense Bys Museer 
 • Dansklærerforeningen er en faglig forening for dansklærere i hele skolesystemet. Foreningen har siden 1885 arbejdet for at fremme danskundervisningen og er i dag en solid medspiller i uddannelsessystemet. Linksamling
 • Nordisk Forskningsinstitut
  Instituttets fagområder er:
  • ældre islandsk og norsk sprog og litteratur
  • ældre dansk og svensk sprog og litteratur
  • nyere islandsk og færøsk sprog og litteratur
  • håndskriftstudier
  • dansk talesprog: dialekter, regionalsprog og sociolekter
  • danske og nordiske sted- og personnavne
  • danske runer
 • Dansk Selskab for 1700-talsstudier
  Dansk Selskab for 1700-talsstudier er et uafhængigt, tværfagligt orienteret selskab, hvis primære virkefelt er at diskutere og formidle viden om 1700-tallet inden for alle vidensområder

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies