Menu

Forskning og institutioner

 • Det Danske Sprog- og Litteraturselskab
  DSL udgiver og dokumenterer dansk sprog og litteratur fra de ældste tider til i dag - i bogform og på nettet. Selskabet beskæftiger ca. 30 videnskabelige medarbejdere og en væsentligt større kreds af medlemmer, som fører tilsyn med udgivelserne og udgør selskabets øverste myndighed. Selskabet blev stiftet i 1911 og modtager støtte fra Kulturministeriet, Carlsbergfondet og en række andre fonde
 • H.C. Andersen-Centret
  På H.C. Andersen-Centrets web-site er tekster, materialer og bibliografiske, historiske og aktuelle informationer og referencer tilgængelige for den kulturelt, nationalt og interessemæssigt meget bredt sammensatte brugerskare. Forskere - hvad enten disse beskæftiger sig med voksenforfatteren, børneforfatteren eller med det kulturhistoriske fænomen H.C. Andersen - vil, ligesom kreative bearbejdere af H.C. Andersen og almindelige interesserede brugere, kunne hente facts, inspiration og aktuelle oplysninger her
 • H.C. Andersens Hus - Odense Bys Museer 
 • Dansklærerforeningen er en faglig forening for dansklærere i hele skolesystemet. Foreningen har siden 1885 arbejdet for at fremme danskundervisningen og er i dag en solid medspiller i uddannelsessystemet. Linksamling
 • Nordisk Forskningsinstitut
  Instituttets fagområder er:
   • ældre islandsk og norsk sprog og litteratur
   • ældre dansk og svensk sprog og litteratur
   • nyere islandsk og færøsk sprog og litteratur
   • håndskriftstudier
   • dansk talesprog: dialekter, regionalsprog og sociolekter
   • danske og nordiske sted- og personnavne
   • danske runer
   
 • Dansk Selskab for 1700-talsstudier er et uafhængigt, tværfagligt orienteret selskab, hvis primære virkefelt er at diskutere og formidle viden om 1700-tallet inden for alle vidensområder
 • Det Danske Akademi  er en selvstændig institution der har til formål at "virke for danske sprog og ånd, især inden for litteraturen". Det består af højst 20 medlemmer der en gang om måneden mødes på Akademiets hjemsted, Rungstedlund

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies