Menu

Formål med peer review

Graden af peer review er således også afhængigt af faget, således har sundhedsvidenskab og de naturvidenskabelige discipliner en lang tradition for peer review, hvorimod de humanistiske discipliner i mindre grad har benyttet sig af dette, hvilket relaterer sig til forskelle i forskningstraditioner. Den faglige forskellighed understreger, at peer review skal ses nøje i forbindelse med forskningsprocessen, og at der er forskel på de eksperimentelt orienterede fag, såsom medicin og naturvidenskab ('våde fag'), og humaniora og samfundsvidenskab ('tørre fag').

Indenfor det medicinske område er det vigtigt at bemærke, at videnskabeligt peer review (som er led af publikationsprocessen) ikke skal forveksles med clinical peer review, der er en pædagogisk proces i den lægelige undervisning, eller medical peer review, som refererer til kvalitetsforbedring indenfor hospitaler m.v.

Johan A. Wallin, redigeret af Mette Brandt Eriksen 30.7.2015

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies