Menu

Åbenhed og problematikker i forbindelse med peer review

Peer review kan anonymt, ikke-anonymt eller helt åbent. De tre typer flyder dog lidt sammen, da et tidsskrift kan lade det være op til bedømmeren, om vedkommende ønsker at være anonym. Ligeledes kan et anynomt peer review være dobbelt blindt, i den forstand at både artiklens forfatter(e) og peer reviewer (bedømmeren) er anonyme. Det er almindeligt, at det indleverede manuskripts forfatter(e) fremgår, men at peer reviewer er anonyme. Der kan argumenteres for, at det dobbelt blindede princip er det mest korrekte, da det således udelukkende tidsskriftsredaktøren, der kender parternes identiteter. Åbent peer review, er en ny type, hvor alle dele af peer reviewet er åbent, enten for offentligheden, eller for medlemmer af et givent forskningsområde. Eksempler på det sidstnævnte er et open peer review forsøg hos Nature (Nature's peer review trial).

Peer review er efterhånden en alment anerkendt garant for formel videnskabelighed. Der eksisterer dog problemer ved peer review. I nogle tilfælde besidder peer reviewer ikke de tilstrækkelig specifikke faglige kompetencer til at vurdere og bedømme, i andre tilfælde giver peer reviewer bevidst arbejdet en forkert bedømmelse, fordi peer reviewer ved eller kan regne ud, hvem forfatterne er. I visse tilfælde lader peer reviewer sig inspirere af et endnu ikke publiceret manuskript, som vedkommende får til bedømmelse, give dette en negativ eller henholdende bedømmelse og hurtigt publicere forskningsresultaterne som egne. 

Helt overordnet kan hele processen omkring peer review indebærer en mulighed for for at undertrykke forskningsresultater, der er for nye og banebrydende (Albert Einsteins forskning er et klassisk eksempel). På den anden side indebærer peer review også muligheden for, at fremme forskningsresultater, som peer reviewer selv står for. Det er også et problem, at det ofte betydelige arbejde med peer review er ubetalt og ikke henregnes som videnskabeligt meriterende på samme måde som et (med)forfatterskab.

Johan A. Wallin, redigeret af Mette Brandt Eriksen 30.7.2015

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies