Menu

Specielle medicinske bibliografier

Specielle medicinske bibliografier om enkelte lægevidenskabelige områder
CANCERLIT (CANCER LITerature) var en udmærket elektronisk database, som blev fremstillet af the National Cancer Institute (USA) sammen med National Library of Medicine. Den dækkede terapi, etiologiske faktorer, carcinogenese, og de biokemiske, immunologiske, fysiologiske og biologiske aspekter af cancer både in vivo og in vitro, så vel som studier af mutagener, mutagentestning og vækst- og cellestimulerende faktorer. CANCERLIT omfattede såvel bøger, herunder disputatser og kongresberetninger, som officielle rapporter og selvfølgelig tidsskriftsartikler. CANCERLIT er desværre nedlagt og delvist erstattet af et subset 'Cancer' i PubMed.

TOXLINE (TOXicology information onLINE) er en inhomogen elektronisk base, idet den består af 13 forskellige mindre baser, der dels stammer fra forskellige andre bibliografiske databaser, såsom MEDLINE, BIOSIS og Chemical Abstracts, dels leveres fra en række forskellige, fortrinsvis amerikanske, statslige eller internationale organisationer. Det er sådanne som Oak Ridge National Laboratory og Environmental Protection Agency (USA), og International Labour Office (Schweiz). TOXLINE består af alle former for biomedicinske publikationer. Den omfatter toxicitetsstudier på såvel mennesker og dyr, kemiske stoffers indvirkning på miljøet, lægemiddelbivirkninger samt analytisk metodologi m.v. TOXLINE er noget vanskelig at søge i, hvilket dels hænger sammen med den forskellige opbygning af de enkelte baser, dels skyldes at der ikke konsekvent er gjort brug af en entydig kemisk terminologi, såsom CAS (Chemical Abstracts Registry) Numbers. Til gengæld giver databasen en særdeles omfattende dækning af den toksikologiske litteratur. TOXLINE findes fra 1981 ff. tilgængelig som frit tilgængelig database.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies