Menu

Regionale bibliografier

I mange lande har man fremstillet bibliografier over det pågældende lands medicinske litterære produktion. I Norden fremstilles der såvel en finsk som en svensk national, medicinsk bibliografi, SveMed, hvorimod den danske Index Medicus Danicus er ophørt. Søgning i SveMed+ (1977-) er nu gratis tilgængelig via søgesystemet BRS på Nettet. Dette gælder også den finske, men da den fortrinsvis registrerer finsksproget materiale, er den ikke relevant for de fleste danske brugere.

Index Medicus Danicus
Index Medicus Danicus er den mest omfattende registrering af dansk medicinsk litteratur. Bibliografien er splittet op i 3 dele, hhv. mikrofiches, kortkartotek og bogform. Denne fine bibliografi er kun delvist erstattet af Index Medicus/Medline og Current Catalogue/Locator Plus.

Værket består af 4 hoveddele:

1. -1913.

Hedder egentlig Bibliotheca Medica Danica og dækker de ældste tider op til 1913.
Findes som microfiches (20 stk.).
Værket er ordnet i systematiske grupper og inden for de enkelte grupper er afhandlingerne opført kronologisk.
Fiche 1-2 er indholdsfortegnelse, forfatter-, alfabetisk fagregister og forkortelsesliste.
Fiche 3-20 indeholder de 6 bind. Vol. 1 begynder med et forord om afgrænsning o.l., indholdsfortegnelse (som gentages udførligere efter hvert emne) og hovedafdelinger under de enkelte emner.
Det originale manuskript er udarbejdet af Oscar C.S. Preisler og findes på Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek i 7 bind.

Preislers vigtige værk er fuldt digitaliseret under titlen Bibliotheca Medica Danica: Fortegnelse over den danske medicinske Litteratur fra de ældste Tider til 1913.

2. 1913-1927.

Kaldet MedBib. (fiches 21-31).
Fiche 21 har en forkortelsesliste. Indholdet er ordnet efter ordbogsprincippet med forfatter- og emneindgange i et stort alfabet. (Originalen er maskinskrevne kort).

3. 1928-1947.

Kortkartotek.
Undlad af tage kortene op, da det er vigtigt, at de ikke bliver 'rodet sammen'.
I første skuffe findes kort med en indgående vejledning, alfabetiseringsregler og en fortegnelse over tidsskriftsforkortelser (blå).
Kortene er ordnet efter ordbogsprincippet med forfatter- og emneindgange i et stort alfabet, dvs. samme afhandling kan findes to steder. Udgivelsestidspunktet står i øverste højre hjørne. Der findes også en del krydshenvisninger til beslægtede emner. I visse tilfælde kan et biografikort være sat bag alle forfatterkort med samme navn. Kortene er annoterede og forsynede med gode miniabstracts.
Kortene blev i sin tid udsendt til en række biblioteker og sygehuse, men i 1950 besluttede man at udgive det i tidsskriftsform, da det blev for omfattende med de mange kort. Man var på dette tidspunkt to år bagud, men 1948-49 blev siden udgivet i bogform (se nedenfor).

4. 1948-1973.

Findes som bibliografier i bogform i 6 bind.
1948-49 (Kbh. 1955): Stoffet er annoteret og ordnet alfabetisk efter forfatter (ved anonyme værker efter titel). S. 6 forkortelser, s.165 emne-index.
1950-53 (Kbh. 1950-53): (indbundet sammen med 1948-49). Udsendtes i kvartårlige hæfter med otte hæfter i et bind. I slutningen af hvert bind findes et emne- og et forfatter-index, forrest en forkortelsesliste.
1954-73 (Kbh. 1954-80): Opdelt i 5 bind: 1954-57, 1958-61, 1962-65, 1966-69, 1970-73. Bagi hvert bind er et forfatter- og emne-index.
Udgivet i fællesskab mellem Universitetsbibliotekets 2. afd. København og Den Almindelige Danske Lægeforening som et særligt bibliografisk supplement til Danish Medical Bulletin i form af halvårlige hæfter. Materialet i halvårshæfterne var opdelt i 35 systematiske grupper, og hver bog eller artikel fik en hovedindførsel i én af disse grupper, hvortil kom et ubegrænset antal krydshenvisninger i andre grupper. Hvert bind består af 8 hæfter og bindets afsluttende, kumulerede forfatter- og emneregister dækker således 4 år.

Udgivelsen blev indstillet, da Den Almindelige Danske Lægeforening trak sin økonomiske støtte tilbage. Denne fine bibliografi er kun delvist erstattet af Index Medicus/Medline og Current Catalogue/LocatorPlus.

Index Medicus Danicus familien er sidst udvidet med en samlet bibliografi fra 2014 af Johan Schioldann, Dansk medicinhistorisk Bibliografi 1479–1913. Denne udvider og fuldstændiggør Oscar C.S. Preislers gamle bibliografi.Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies