Menu

Kritiske bibliografier

Meyler's Side Effects of Drugs. An Encyclopedia of Adverse Reactions and Interactions. Dukes MNG, ed. 15th ed. (og tidligere) Amsterdam: Elsevier, 2006. Bind 1-6. Meyler's omfattende monografi om lægemiddelbivirkninger og - interaktioner er standardværket om disse emner. Førsteudgaven kom i 1951. Bogen er baseret på systematisk screening af over 3.500 medicinske og farmaceutiske tidsskrifter foretaget af en gruppe internationale eksperter. Indeholder 2 registre: Index og drugs og Index of side effects. Den sidste udgave ajourfører og sammenfatter den eksisterende viden med særlig hensyntagen til den nyeste litteratur på området. Ved veldokumenterede bivirkninger gives kun få, udvalgte referencer, suppleret af henvisninger til Side Effects of Drugs Annual. Visse, tidligere velbeskrevne, spørgsmål gives der henvisninger til i ældre udgaver.
Findes som elektronisk udgave på SDU net.

Dette værk suppleres af: Side Effects of Drugs Annual. Vol 1 ff.: 1977 ff. Denne årlige publikation giver den nødvendige, detaljerede opdatering mellem de enkelte udgaver af Meyler. For at lette brugen af de mange litteraturhenvisninger i begge værker bliver disse inddelt dels efter om de bygger på egne (originale) eller andres data, dels efter omfanget af de kliniske oplysninger. Både Meyler's og S.E.D. Annual findes i alle bind på Videncentret. En del af informationen fandtes som faktadatabase under navnet SEDBASE. Meyler's Side Effects of Drugs findes som e-bog og kan søges frem i kataloget.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies