Menu

Bibliografier over særlige pubikationstyper

Kongresfortegnelser Index to Scientific and Technical Proceedings (nu: Conference Proceedings Citation Index)
Philadelphia: Institute of Scientific Information. Vol 1 ff. 1978 ff. ISTP registrerer årligt 4.100 kongresberetninger inden for naturvidenskab, teknik og medicin med 160.000 papers, hvoaf ca. 1/3 er medicinske. Dette er dog kun en brøkdel af samtlige kongrespublikationer. Udkommer månedlig med en årlig kumulering. Værket omfatter flere registre, bl.a. permuterm subject index, som leder til de enkelte foredrag ved en kongres. ISTP består udelukkende af et meget begrænset antal udvalgte kongrespublikationer, og dens opbygning muliggør søgning på de enkelte papers, men værdien af dette kan diskuteres, da man må antage at de vigtige foredrag også vil blive publiceret i form af tidsskriftsartikler. Conference Proceedings Citation Index er en del af Web of Science Core Collection, og Web of Science kan tilgås via listen over databaser

Dissertation Abstracts International (DIA). Ann Arbor: University Microfilms Inc. Vol 1. ff. : 1938 ff. (nu: ProQuest)
ProQuest registrer årligt 57.000 dissertations og master theses, inkl. abstracts, på doktoralt eller post-doktoralt niveau. Bibliografien er nu opdelt i 3 sektioner A, B og C, hvor Health Sciences findes i sektion B: The Sciences and Engineering. A og B registrerer hovedsageligt nordamerikanske disputatser. Sektion C: Worldwide (tidligere European Abstracts), registrerer et udvalg af de europæiske og den øvrige verdens disputatser. Her er dækningen mangelfuld. Langt fra alle danske disputatser og ph.d. afhandlinger bliver registreret. ProQuest giver derfor en god, men langtfra komplet, oversigt over disputatser. ProQuest kan tilgås via listen over databaser.

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies