Menu

Sprog

Sundhedsvidenskabelige litteratur udgivet indenfor for det sidste kvarte århundrede er overvejende skrevet på engelsk (dette gælder også publikationer udgående fra Danmark). Danske publikationer (=dansk oprindelse og/eller skrevet på dansk) kan identificeres i flere af de internationale bibliografiske databaser, f.eks. Medline og Embase, men disse dækker kun en mindre del af den danske og nordiske litteratur. Danske og nordiske databaser kan således anvendes til at søge dette frem.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies