Menu

Søgning efter international sygeplejelitteratur

Sygeplejevidenskab er dækket af to omfattende bibliografier, International Nursing Index og Cinahl, der udarbejdes af to forskellige organisationer. Der er et betragteligt overlap af indhold i disse to databaser. Der kan læses mere om forskellene på de to databaser hér. Databasen AMED (Allied and Complementary Medicine) kan evt. også være relevant at søge i (se nedenfor).

International Nursing Index
Indekset inkluderer tidsskriftsartikler og betegner den lille sygeplejefaglige del af Medline/PubMed databasen og er fuldstændigt integreret heri. I PubMed kan afgrænses til International Nursing Index ved at vælge »Limits - Journal categories - Nursing Journals«. Der er risiko for, at ekskludere sygeplejefagligt litteratur ved denne afgrænsning, da der også er artikler om sygepleje i Medline. 

Cinahl - Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature  
Cinahl inkluderer: tidsskriftsartikler, udvalgte bøger, småtryk, disputatser, kongresberetninger, standarder, AV-materiale, websites og uddannelserelateret software. Databasen er engelsksproget og der dækker sygeplejevidenskab, til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetetik, radiografi, audiologi, rehabilitering m.m. (se detaljeret beskrivelse af databasen hér). Videncentret, OUH har udarbejdet en lille guide til søgning i Cinahl. Cinahl kan tilgås via listen over databaser. Syddansk Universitetsbibliotek tilbyder adgang til Cinahl for ansatte og studerende ved SDU og OUH.

Som supplement til ovenstående:

AMED - Allied and Complementary Medicine 
AMED inkluderer tidsskriftsartikler, og dækker udvalgte tidsskrifter indenfor områderne "alternativ" og komplementær medicin, samt forskellige professionelle professioner, der knytter sig til sundhedsvidenskab (palliativ pleje, fysioterapi, beskæftigelsesterapi og podiatri). Databasen indeholder primært engelsksprogede tidsskrifter (med særlig vægt på Europa), og en del af dette er unikt for denne database. Der findes en generel søgevejledning til Ebscohost. AMED kan tilgås via listen over databaser. Syddansk Universitetsbibliotek tilbyder adgang til AMED for ansatte og studerende ved SDU og OUH.

Johan A. Wallin, redigeret af Mette Brandt Eriksen

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies