Menu

Søgning efter international sundhedsvidenskabelig litteratur

International videnskabelig litteratur, består af artikler fra de videnskabelige tidsskrifter, egentlige lærebøger og de mere videnskabelige bøger, samt bøger i form af kongresberetninger, disputatser og ph.d. afhandlinger. De hyppigst anvendte natur- og lægevidenskabelige databaser (fx Medline/PubMed) indeholder dog primært artikler publicerede i videnskabelige tidsskrifter. Oversigtsartikler/reviews er sammenfatninger af den videnskabelige litteratur indenfor et givent emneområde.

Medline
En af de mest benyttede sundhedsvidenskabelige, bibliografiske databaser med tidsskriftartikler er Medline, som produceres af amerikanske National Library of Medicine (NLM), se MEDLINE Fact Sheet for detaljeret indholdsbeskrivelse. Medline emneområder som lægevidenskab, sygepleje, tandlægevidenskab, veterinærvidenskab, farmaci og prækliniske fag. Medline dækker også dele af de biologiske discipliner, herunder miljøvidenskab, havbiologi, botanik og zoologi samt biofysik og kemi (såfremt der er et sundhedsvidenskabeligt aspekt). I Medline er alle de inkluderede artikler emnekodet med MeSH (Medical Subject Headings). MeSH er baseret på en omfattende liste over engelske medicinske fagudtryk.  

PubMed Medline
PubMed Medline er den gratis, brugervenlige og mest benyttede af en række Medline versioner. PubMed er producentens egen Medline (Publishers Medline) og denne version muliggør søgning i den allernyeste litteratur (herunder fx ePub ahead of print). PubMed forsøger at mappe et givent søgeord til MeSH samt MeSH Qualifiers ("Subheadings"). Endvidere PubMed funktionen »similar articles«, som kan bidrage til, at finde meget af den relevante litteratur (selv ved en mangelfuld søgning). Videncentret, OUH har udarbejdet en kortfattet guide til søgning i PubMed, og PubMed Help tilbyder en udførlig brugervejledning. PubMed er en gratis database, men skal tilgås via listen over databaser, for at opnå adgang til artikler via SFX.

Embase
Embase (tidligere: Excerpta Medica) dækker tidsskriftsartikler, konferenceabstracts (en liste over inkluderede konferencer kan hentes hér).Embase inkluderer tidsskrifter fra over 90 lande og inkluderer også alle Medline titler. Embase dækker i særlig grad farmakologi og inkluderer generelt mere europæiske litteratur end Medline/PubMed. De overordnede forskelle på Embase og Medline/PubMed er skiteseret hér.  
EMBASE benytter emneordssystem, Emtree thesaurus, der minder om MeSH (Medline/PubMed) i opbygning og indhold - dog er Emtree så forskellig fra MeSH, at søgning i den system ikke nødvendigvis kan overføres til det andet. Videncentret, OUH har udarbejdet en kortfattet guide til søgning i Embase. Embase kan tilgås via listen over databaser. Syddansk Universitetsbibliotek tilbyder adgang til Embase for ansatte og studerende ved SDU og OUH.

WoS - Web of Science
Web of Science (WoS) er et kompleks af 3 databaser (Science Citation Index, Social Science Citation Index og Arts & Humanities Citation Index) indenfor teknik, natur- og lægevidenskab, samfundsvidenskab og humaniora. WoS dækker tidsskriftsartikler og konferenceabstracts. Indenfor sundhedsvidenskab er kun Science Citation Index Expanded og Social Sciences Citation Index relevante, sidstnævnte dog i relation til sundhedstjenesteforskning. Særligt ved WoS er, at udover registrering artiklernes forfatter(e), titler og tidsskrift osv. medtages også deres litteraturhenvisninger (dog i standardiseret, forkortet form). Videncentret, OUH har udarbejdet en kortfattet guide til søgning i WoS, desuden kan WoS egen tutorial anvendes. 
Science Citation Index har sin største betydning ved emnesøgning indenfor teknik og naturvidenskab, så anvendelse af WoS anbefales kun ved emnesøgninger, der falder imellem lægevidenskab og socialvidenskab (fx. visse spørgsmål indenfor folkesundhedsvidenskab). WoS kan tilgås via listen over databaser. Syddansk Universitetsbibliotek tilbyder adgang til WoS for ansatte og studerende ved SDU og OUH.

Scopus
Scopus er den største eksisterende faglige database, og inkluderer således en lang række tidsskrifter, der ikke er inkluderede i hverken PubMed Medline eller Embase. Scopus er multifaglig, men sundhedsvidenskab udgør godt en tredjedel af database, som dækker tidsskrifter, en mindre mængde bøger og konferenceabstracts. Scopus er, som Web of Science, også en citationsdatabase. Scopus er en meget relevant database at søge i, når det gælder emner indenfor humanistisk sundhedsforsknings vedkommende. Videncentret, OUH har udarbejdet en kortfattet guide til søgning i Scopus, desuden kan Scopus egne tutorials anvendes. Syddansk Universitetsbibliotek tilbyder adgang til Scopus for ansatte og studerende ved SDU og OUH.

Johan A. Wallin, redigeret af Mette Brandt Eriksen 23.3.2016

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies