Menu

International Nursing Index og Cinahl

De principielle forskelle mellem International Nursing Index og Cinahl  er som udgangspunkt:
1. International Nursing Index dækker litteraturen på mange forskellige sprog (69% engelsk), hvor Cinahl  hovedsageligt blot dækker engelsksproget litteratur (99% engelsk).
2. Cinahl indeholder mange (34%) abstracts og/eller fuldstekst herunder litteraturlister, hvorimod International Nursing Index indeholder noget færre (19%) abstracts. 
3. International Nursing Index registrerer udelukkende tidsskriftsartikler, hvorimod Cinahl udover disse også registrerer andre litteraturtyper (se nedenfor). 
4. En lille del af materialet i Cinahl ligger som fuldtekst - altså i sin fuldstændige form. 
5. Cinahl dækker visse sundhedsfaglige emneområder udover sygeplejevidenskab (se nedenfor).

Det anbefales, at anvende Cinahl som første valg. Søges i Medline/PubMed er International Nursing Index inkluderet. 
Det bør nævnes, at International Nursing Index og Cinahl kun registrerer en meget lille del af dansk og nordisk sygeplejeforskning, og at du derfor også skal bruge de nordiske databaser for at få fat i de mange nordiske sygeplejetidsskriftsartikler, afhandlinger m.m.  

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies