Menu

Avanceret og systematisk litteratursøgning

De mere avancerede og komplicerede områder af litteratursøgning, relaterer sig i særlig grad til systematiske litteratursøgning og komplekse søgefiltre der kan fange bestemte typer litteratur.

Systematisk litteratursøgning
Systematisk litteratursøgning adskiller sig principielt ikke fra en ordentligt gennemført litteratursøgning. Begrebet er blevet stadig mere udbredt de senere år, for at understrege vigtigheden af en formaliseret og dokumenteret strategi for en videnskabelig litteratursøgning. Dette vil altså sige en litteratursøgning, der er omfattende og har en høj dækning og genfinding (recall) af den videnskabelige litteratur på området. Med dækning menes både litteraturens spredning på publikationstyper (tidsskrifter, monografier, afhandlinger m.m.), samt det faktum, at den relevante litteratur kan falde indenfor forskelige faglige domæner (fx medicin, folkesundhedsvidenskab, psykologi, sociologi etc.). Genfinding (recall) refererer til fund af mest mulig relevante litteratur på området, i de relevante bibliografiske databaser.
Kendskab til systematisk litteratursøgning er særdeles vigtigt. Desværre viser undersøgelser, mindre end 10% af systematiske reviews beskriver søgeprocessen i tilstrækkelig grad til at være reproducerbar (og her drejer det sig endda om denne litteraturtype med særlig høje krav til dokumentation). Blandt de typiske fejl og undladelser i dokumentationen af søgeprocessen kan nævnes: manglende dato for søgninger, sproglige begrænsninger samt mangler i søgeordene (fx at der enten søges i emneord eller fritekst). Endvidere kan der være brugt for få bibliografiske databaser, og grå litteratur (uformaliseret, ikke-kommerciel faglitteratur, der ikke er registreret i de store, faglige litteraturdatabaser) er ikke er inkluderet i søgestrategien1.

Søgefiltre
Komplicerede søgefiltre, der opfanger bestemte litteratur kan være brugbare - man skal dog være opmærksom på, at brug af metode-filtre kan resultere i, at et antal relevante studier ikke findes og derfor bør man overveje at udelade metodefiltre2Videncentret, OUH angiver en detaljeret beskrivelse af søgefiltre, der kan anvendes til at identificere bl.a. kvalitative studierreviews, dyrestudier og humane studier.

1Bekend dine synder: en guide til valide og reproducerbare systematiske litteratursøgninger. Frandsen TF, Dyrvig, AK, Christensen JB, Fasterholt I, Ølholm AM.
Ugeskrift for Læger 2014 176(7):647-651.

2Use of methodological search filters to identify diagnostic accuracy studies can lead to the omission of relevant studies. Leeflang, M. M., Scholten, R. J., Rutjes, A. W., Reitsma, J. B., & Bossuyt, P. M. 
J Clin Epidemiol 2006 59(3), 234-240.

Johan A. Wallin, redigeret af Mette Brandt Eriksen 30.7.2015

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies