Menu

Forskning og institutioner

 

Her finder du information om forskning og institutioner med særlig relevans for medicin.

Danske

KORA Sundhed
KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, laver analyser og forskning om og til kommuner og regioner. KORAs mål er at bidrage med viden, som kan fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring af den offentlige sektor.
KORA har et særligt fokus på de centrale regionale og kommunale sektorområder: sundhed, børn og unge, socialområdet, arbejdsmarked og uddannelse samt økonomi og administration.

Lægeforeningen
Lægeforeningen er lægernes faglige interesseorganisation. Lægeforeningen varetager lægers interesser ved at søge indflydelse på politiske holdninger og beslutningsprocesser, der har betydning for sygdom og sundhed og lægers arbejde.

Statens Institut for Folkesundhed
Statens Institut for Folkesundhed (SIF) er et nationalt forskningsinstitut beliggende i København, som forsker i folkesundhed. SIF har nationale forpligtelser og fokuserer på de hidtidige sektorforskningsopgaver og myndighedsbetjening. SIF hører under det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Syddansk Universitet (SDU).

Statens Serum Institut
Statens Serum Institut (SSI) er en statsvirksomhed under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Statens Serum Instituts hovedopgave er, at sikre beredskabet over for smitsomme sygdomme og medfødte lidelser. Opgaverne er løbende blevet udvidet, og SSI er i dag en international forsknings-, produktions- og serviceorganisation. Ministeriet for sundhed og forebyggelse
Ministeriet for sundhed og forebyggelses hjemmeside med info om sundhedsvæsen og -politik

Sundhedsstyrelsen
Sundhedsstyrelsen er den øverste sundheds- og lægemiddelfaglige myndighed i Danmark. Sundhedsstyrelsen er i sin nuværende form en ung styrelse skabt den 1. marts 2012 ved sammenlægning af Lægemiddelstyrelsen og Sundhedsstyrelsen.

Udenlandske

AAMC - Association of American Medical Colleges
Informationer om den amerikanske lægeuddannelse med links til alle de akkrediterede amerikanske og canadiske uddannelsessteder.

AMA - American Medical Association
AMAM er den amerikanske lægeforening, som bl.a. udgiver tidsskriftet JAMA og herunder specialiserede tidsskrifter (søg i efter disse i elektroniske tidsskrifter).

CDC -Centers for Disease Control and Prevention
Amerikanske CDC er det primære sted for ressourcer indenfor sygdomskontrol og forebyggelse.

Cochrane Collaboration
Cochrane-samarbejdet er et uafhængigt, globalt videnskabeligt netværk. Forskere i samarbejdet udarbejder systematiske oversigter, såkaldte Cochrane-oversigter (på engelsk ’Cochrane Reviews’).Over 36.000 forskere, læger, patienter, administratorer og andre deltager i Cochrane-samarbejdet.

National Institutes of Health (NIH)
NIH er et af verdens førende biomedicinske forskningscentre, og det statslige omdrejningspunkt for biomedicinsk forskning i USA.

NHS Centre for Reviews and Dissemination
NHS Centre for Reviews and Dissemination (CRD) ved University of York formidler adgang til de centrale kilder til evidensbaseret medicin heriblandt DARE databasen.

Stanford Medicine
Stanford Medicine indbefatter organisationerne Stanford School of Medicine, Stanford Healthcare og Stanford Children´s Health og er indgang til mange medicinske ressourcer og informationer.

UW Medicine - University of Washington Medical Center
UW Medical Center er et af USA`s førende medicinske centre og specialiserer sig særligt indenfor områder som kardiologi, høj-risiko graviditeter, neonatal intensivbehandling, onkologi, ortopædi samt organtransplanation.

WHO - World Health Organization Regional Office for Europe
WHO har som institution ansvaret for folkesundhed indenfor FN´s system. WHO´s europæiske kontor (WHO/Europe) er et af WHO´s seks regionale kontorer i verden.

WHO - World Health Organization
WHO´s primære rolle er, at lede og koordinere den internationale sundhed indenfor FN´s system.


Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies