Menu

Børne- og ungdomspsykiatri

Psykiatri / børne- og ungdomspsykiatri

Danske 

(Se også Danske sundhedslinks)

Børne- og UngdomsPsykiatrisk Selskab i Danmark (BUP-DK)

Dansk Psykiatrisk Selskab (DPS)

Dansk Selskab for Distrikspsykiatri

BupBase
BupBase er en offentlig tilgængelig klinisk database, hvis mål er at give et billede af behandlingsresultaterne indenfor børne- og ungdomspsykiatrien. BupBase bygger på kliniske data fra 16 afdelinger i Danmark bl.a. på baggrund af to standardiserede måleinstrumenter med henblik på at kunne sammenligne diagnostik og behandling på de børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger. BupBase henvender sig både til patienter, deres forældre og professionelle og giver mulighed for at se graden af behandlingsucces for de forskelige sygdomme, forskelle mellem afdelingerne, ventetider på disse m.v. Afdelingslæge Niels Bilenberg er een af de hovedansvarlige for BubBase.

Det Nationale Skizofreniprojekt
Landsdækkende multicenterundersøgelse, der involverer 16 psykiatriske afdelinger over hele Danmark og som har til formål tidligt at opspore og intervenere i forhold til personer med nydebuterede skizofrene tilstande med henblik på bedre behandling og prognose. 

Psykiatrifonden
PsykiatriFonden er en privat, humanitær organisation med formål at informere befolkningen om psykiske lidelser, at støtte forskning og at forbedre vilkår for mennesker med psykiske lidelser i det danske samfund. Det er herudover fondens mål, at sætte fokus på det tværfaglige samarbejde mellem biologisk psykiatri, psykologi og socialpsykiatri og på samarbejdet mellem sundhedsvæsenets hospitals- og distriktspsykiatri og socialvæsenets mange støtte-, bolig og aktiveringstilbud. Udover medlemsbladet Psykiatri-Information producerer PsykiatriFondens Forlag pjecer, bøger og uddannelsesmateriale om psykiske sygdomme.

Psykiatrisk Informationscenter Vejle Amt 
Generel information om hhv. socialpsykiatrien og sygehuspsykiatrien i Vejle Amt

Psykiatrisk Videncenter
Psykiatrisk Videncenter er knyttet til Psykiatrisk Hospital i Risskov. 

Videnscenter for Autisme
Videnscenter for Autisme er et af flere (landsdækkende) videnscentre på handicapområdet, som er etableret af Amtsrådsforeningen med Københavns Amt som driftsamt. Videnscentret har tilknyttet en faglig styregruppe med repræsentanter fra amter, skole- og botilbud og Landsforeningen Autisme.

Videnscenter for Socialpsykiatri
Centeret er landsdækkende og finansieres af Socialministeriet. Videnscenteret er en selvejende institution oprettet med det trebenede formål at 1. fremme udviklingen af socialpsykiatrien i Danmark 2. opsamle, bearbejde og formidle eksisterende viden og erfaring 3. være kontakt- og netværksskabende.

Videnscenter for Transkulturel Psykiatri
Opsamling af viden inden for området transkulturel psykiatri er indtil oprettelsen af Videnscentret foregået spredt, da ingen har haft ansvar for opgaven. En af de væsentlige opgaver er derfor systematisk at indsamle viden og erfaringer. Videnscentret er oprettet for at forbedre psykiatrisk udredning, diagnostik, behandling, pleje og opfølgning af patienter med anden kulturelbaggrund end dansk. For at fremme den faglige udvikling af området skal centret opsamle viden og erfaringer, bearbejde viden og erfaringer, formidle viden og erfaringer, skabe kontakter og netværker, og tilbyde konsulentfunktion. 

Udenlandske 

AAGPonline
The AAGP American Association for Geriatric Psychiatry is a national association representing and serving its members and the field of geriatric psychiatry

AlcoWeb
ALCOWEB is financially supported by the European Commission. Information om alkoholisme for patienter og professionelle.

Alzheimer Research Forum
The Alzheimer Research Forum was established for the purpose of enhancing information access and promoting collaboration both within the traditional Alzheimer research community and across the numerous scientific disciplines that can contribute to the global effort to understand and treat Alzheimer's disease. The Forum World Wide Web site is a non-partisan, non-profit organization with the sole purpose of supporting an open, collaborative environment for discussing and debating scientific issues.

American Academy of Chid and Adolescent Psychiatry AACAP
The AACAP Website is designed to serve both AACAP Members, and Parents and Families. Information is provided to aid in the understanding and treatment of the developmental, behavioral, and mental disorders which affect children and adolescents. You will find information on child and adolescent psychiatry, fact sheets for parents and caregivers, AACAP membership, current research, practice guidelines, managed care information, awards and fellowship descriptions, meeting information, and more.

The American Neuropsychiatric Association

The American Psychoanalytic Association
The American Psychoanalytic Association is a professional organization of psychoanalysts throughout the United States

American Psychological Association
Officiel hjemmeside for American Psychological Association (APA) med gode link til det psykologiske område

American Psychiatric Association - APA Online
Den officielle hjemmeside for American Psychiatric Association med info om diagnoser, medicinsk behandling og forskning om psykiske lidelser m.v.

European Society for Child and Adolescent Psychiatry

Internet Mental Health
Welcome to Internet Mental Health, a free encyclopedia of mental health information. Our hope is that Internet Mental Health will promote improved understanding, diagnosis, and treatment of mental illness throughout the world.

Mental Health Metasearch
From this page you can search all of the major mental health resources on the World Wide Web

Mental Health Net
Welcome to Mental Health Net, your personal, award-winning, definitive guide to mental health, psychology, and psychiatry resources online from your friends in Columbus, Ohio. We currently index over 8,000 refereed resources and are home to the oldest & largest online mental health community of over 11,000 regular members.

Mind/Brain Resources
Godt overblik over ressourcer indenfor cognitionvidenskab m.fl.

National Institute of Mental Health
The pages of this Web site describe the many ways NIMH is taking advantage of new scientific opportunities relevant to mental and behavioral disorders. We also intend our site to provide accurate and useful information on disorders such as depression and bipolar disorder (manic-depressive illness), schizophrenia, autism, anxiety disorders, eating disorders such as anorexia nervosa and bulimia, suicide as a consequence of mental illness, childhood mental disorders including attention deficit hyperactivity disorder, conduct disorders, and others that can adversely affect a child's development

NetPsychology - Exploring the Online Delivery of Mental Health Services
Oversigt over online ressourcer indenfor mental health

Pilots Catalog
PILOTS is a bibliographical database covering Published International Literature On Traumatic Stress. It is produced at the headquarters of the National Center for Post-Traumatic Stress Disorder in White River Junction, Vermont. Although it is sponsored by the U.S. Department of Veterans Affairs, the PILOTS database is not limited to literature on PTSD among veterans. Its goal is to include citations to all literature on PTSD, without disciplinary, linguistic, or geographical limitations, and to offer both current and retrospective coverage.

PSYC SITE: Science of Psychology Resources
PSYC SITE is a public service 'launch pad' to Net sites that may be of use to psychologists, psychology students, and anyone else interested in the science of psychology.

WHO Atlas Project
Mental disorders account for a substantial proportion of disease disability and burden, yet current resources for mental health are not adequate. Project Atlas was launched by WHO in 2000 in an attempt to bridge this gap. Analyses of the global and regional data were compiled and presented in the publication - Atlas: Mental Health Resources in the World  and the mental health resources in each country along with additional analyses was presented in the publication -Atlas: Country Profiles on Mental Health Resources. The web-based format is designed to make the information more dynamic and interactive. Information can be accessed and maps, tables and charts including country profiles can be generated according to one's choice. The data including the generated analyses can be printed and used.

World Psychiatric Association WPA online
The purposes of WPA include the following: To improve the care and preserve the rights of the mentally ill. To prevent mental disorders and promote mental health. To upgrade knowledge, skills and attitudes for psychiatric work. To promote the highest ethical and quality standards in psychiatric care, teaching and research. To promote non-discrimination (parity) in health care. To protect the rights of psychiatrists

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies