Menu

Kvalitetsudvikling

Kvalitetudvikling m.v.

AHRQ WebM&M Morbidity & Mortality Rounds on the Web
AHRQ WebM&M is a US Web-based patient safety resource and journal. It is funded by the Agency for Healthcare Research and Quality, edited by a team led by Drs. Bob Wachter and Kaveh Shojania at the University of California, San Francisco, with the technical support of DoctorQuality, the Philadelphia-based healthcare quality company. This site features expert analysis of medical errors reported anonymously by our readers, interactive learning modules on patient safety (“Spotlight Cases”), and forums for online discussion

CHI Commission for Health Improvement
Performance ratings for NHS trusts in England are the first to be produced and published by CHI, the Commission for Health Improvement. CHI is the independent regulator of NHS performance. The Government is responsible for setting priorities, which in turn determine the indicators relating to key targets. Other indicators have been designed by CHI and the Department of Health to reflect a wide range of performance issues, following consultation with the service and other stakeholders. The ratings and indicators provide people working in the NHS and the public with accessible and easy to understand information about the performance of local health services. 

DanPep
DanPEP er et landsdækkende kvalitetsudviklingsprojekt i almen praksis, som udgår fra Forskningsenheden for Almen Medicin, Århus Universitet, og gennemføres i samarbejde med de amtslige kvalitetsudviklingsudvalg. Projektets formål er at give læger mulighed for at inddrage patienternes vurdering til kvalitetsudviklingen i almen praksis.

Den Danske KvalitetsModel
Den Danske Kvalitetsmodel for Sundhedsvæsenet er et fælles dansk system, der skal understøtte kontinuerlig kvalitetsudvikling i det danske sundhedsvæsen. Kvalitetsmodellen skal sikre synliggørelse af kvaliteten og fremme kontinuerlig forbedring af sundhedsvæsenets ydelser. Kvalitetsvurdering gennem Kvalitetsmodellen er obligatorisk og omfatter principielt alle udbydere af offentligt finansierede sundhedsydelser i Danmark. Kvalitetsmodellen er baseret på økonomiaftalerne for 2002 og 2003 imellem Regeringen og Amtsrådsforeningen/Hovedstadens Sygehusfællesskab. Modellen udvikles over en årrække i versioner, til gradvist at omfatte hele sundhedsvæsenet. Udviklingen sker i et samarbejde med dansk ekspertise og anerkendt international sundhedsakkrediteringsorganisation(er) og ledes af en styregruppe bestående af Amtsrådsforeningen, Hovedstadens Sygehusfællesskab, Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Sundhedsstyrelsen. 

Den Gode Medicinske Afdeling DGMA
DGMA er et nationalt kvalitetsudviklingsprojekt, som arbejder med udvikling af standarder og indikatorer til belysning af faglig og patientoplevet kvalitet på landets medicinske afdelinger. DGMA gennemfører løbende landsdækkende kvalitetsmålinger vedrørende ambulante og stationære patientforløb inklusive det tværsektorielle samarbejde. Endvidere gennemføres forskningsprojekter til validering af de indikatorer, der anvendes til kvalitetsmåling.

Det Centrale Kvalitetsudviklingsudvalg for almen praksis 
Det Centrale Kvalitetsudviklingsudvalg for almen praksis består af repræsentanter for Sygesikringens Forhandlingsudvalg, P.L.O., Sundhedsministeriet, Sundhedsstyrelsen og D.S.A.M. Udvalget har som opgaver at medvirke til at fremme arbejdet med kvalitetsvurdering, -sikring og -udvikling i almen praksis. Udvalget varetager arbejdsopgaver for de lokale amtslige kvalitetsudviklingsudvalg, som har til opgave at tilskynde til og iværksætte kvalitetsudviklingsprojekter inden for almen praksis. Siderne indeholder en oversigt over de kvalitetsudviklingsaktiviteter og -projekter, der er iværksat med støtte fra de amtslige kvalitetsudviklingsudvalg.

Det Nationale Indikatorprojekt til måling og forbedring af de sundhedsfaglige kerneydelser
Formålet med Det Nationale Indikatorprojekt er gennem brug af indikatorer at sikre et fælles grundlag for måling og forbedring af den sundhedsfaglige kvalitet i det danske sygehusvæsen. 

Kvalitetsdeklaration
Sundhedsstyrelsen har 1 marts 2002 iværksat et pilotprojekt, der skal klarlægge, hvorvidt sygehusafdelinger kan deklarere deres kvalitet i en internetbaseret kvalitetsdeklaration. Det er hensigten, at pilotprojektet skal medvirke til at tilpasse og efterprøve værdien og brugen af kvalitetsdeklarationer som medie for formidling af klinisk, organisatorisk og patientoplevet kvalitet. Blandt deltagerne er Odense Universitetshospital, Psykiatrisk afdeling P.

NeLH - Quality and Clinical Governance Related Resources
The UK government's information strategy for the NHS announced the intention to introduce a National electronic Library for Health (NeLH) by March 2002. The NeLH is a programme of work within the portfolio of the NHS Information Authority. The role of the NeLH will be to provide health care professionals and the public (through NHS Direct Online and the New Library Network) with knowledge and know-how to support health care related decisions.

Patient.info.dk
Patient-info.dk indeholder informationer både til borgere og til fagfolk. Som borger kan du se ventetiderne på operationer på landets sygehuse eller læse om dine rettigheder som patient. Du opfordres til at drøfte ventetiderne med en sundhedsfaglig person - f.eks. egen læge, en patientvejleder eller sygehuspersonale - så ventetiderne bliver sat i forhold til den konkrete situation. Patientvejlederne kan bruge siden til at udveksle informationer om patientvejlederfunktionen og tilføje data på den elektroniske patienttavle.

Sekretariatet for referenceprogrammer SfR
Formålet med SfR er at inspirere og støtte de videnskabelige selskaber og andre i forbindelse med udarbejdelse af referenceprogrammer.

Service & Velfærd - debat om fremtidens offentlige sektor
Service & Velfærd er et fælles stats- og amtsligt kommunalt projekt, som skal fremme forsøg, debat og nytænkning i den offentlige sektor. Projektets formål er at lægge op til en åben debat om fremtidens udfordringer for den offentlige sektor - og at skabe rammerne for forsøg med nye måder at indrette velfærdssamfundet på.

Statens Institut for Folkesundhed
Statens Institut for Folkesundhed er et sektorforskningsinstitut under Sundhedsministeriet. Instituttets formål er at gennemføre forsknings- og udredningsopgaver vedrørende befolkningsgruppers sundhedsforhold og sundhedsvæsenets funktion samt at bistå offentlige myndigheder med forskningsbaseret rådgivning inden for de nævnte områder.

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn
Patientklagenævnet udsender bl.a. en årlig omfattende publikation, nyhedsbreve, hvor principielle afgørelser bliver beskrevet samt offentliggør hver eneste måned 20 afgørelser som er principielle, væsentlige eller vejledende for nævnets praksis.

The Institute for Healthcare Improvement
The Institute for Healthcare Improvement is a not-for-profit organization created to help lead the improvement of health care systems, to increase continuously their quality and value.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies