Menu

Klinisk farmakologi

Klinisk farmakologi

Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi

Biblioteket. Danmarks Farmaceutiske Højskole
Punktet "Webvejviser" giver en god oversigt over ressourcer indenfor farmaci m.v. 

Medicinmedfornuft.dk
Institut for Rationel Farmakoterapi udarbejder lægemiddel-informationen på disse sider som er rettet mod forbrugerne. Siderne omfatter sektioner om brug af medicin, bivirkninger, de billigste præparater, nyheder (herunder et nyhedsbrev) m.v. Ideen med instituttet er at sikre befolkningen den bedst mulige medicinbehandling til den billigste pris

Antibiotic Guide
The Antibiotic Guide from from John Hopkins Division of Infectious Diseases is a "decision support tool" intended to provide clinicians with concise, digested, timely information about the diagnosis and treatment of infectious diseases. The information is arranged so that it is clinically useful at the point of care, instantly. 

The Association of the British Pharmaceutical Industry (ABPI)
The ABPI has a website packed with useful information and includes a large collection of links to companies and regulatory bodies.

DrugDebate.com
DrugDebate.coms formål er, at analysere, debattere og formidle problemstillinger i forbindelse med lægemiddelforskning, -udvikling, -markedsføring og -anvendelse, på et uafhængigt videnskabeligt grundlag. DrugDebate.coms økonomiske grundlag tilvejebringes blandt andet gennem støtte fra en række organisationer og ved salg af forskningsmæssige resultater. DrugDebate.com forpligtiger sig til på et kvalificeret, lødigt og redaktionelt uafhængigt niveau at varetage debatten, analyser og videnskabelige undersøgelser.

Drug Information, Side Effects & Interactions  Drugwatch.com
DrugWatch.com is a comprehensive Web site database featuring extensive information about thousands of different medications and drugs currently on the market or previously available worldwide. DrugWatch.com includes up-to-date information about prescription and over-the-counter medications and includes details about associated side effects to aid in the protection of patients and consumers.

DrugInfoNet

Indeholder såvel farmakologisk som generel information

DRUID
DRUID er en database med legemiddelinteraksjoner, administrert av Institutt for Farmakoterapi ved Universitetet i Oslo. Her kan du søke etter klinisk relevante legemiddelinteraksjoner ved å bruke norske preparatnavn/ handelsnavn.

Eudraportal
This portal is a EudraNet service to the European pharmaceutical regulatory sector. EudraNet is a telecommunication network in the field of European human and veterinary pharmaceuticals offering Information and Communication Technology (ICT) services. 

Food and Drug Administration Home Page
FDA (USA) har nyhedsstof om lægemidler og medicinsk teknologi

InPharm.com
InPharm's bottom line is still to demonstrate industry use of the Net (it has over 1,000 links to relevant web sites). But their intention to provide Net based services where visitors can find all the information they need, the contacts they need, the job they want, and, through editorial, a pulling together of web site information that saves them searching for it themselves

Institut for Rationel Farmakoterapi
Institut for Rationel Farmarkoterapi blev oprettet 1. oktober 1999 som et institut tilknyttet Lægemiddelstyrelsen. Instituttet har til opgave at sikre befolkningen den mest rationelle udnyttelse af  det forhåndenværende lægemiddelsortiment ud fra såvel virkningsmæssige som økonomiske synspunkter. Arbejdsområdet omfatter såvel den primære som den sekundære sundhedssektor.

Janus
Janus är ett elektroniskt besluts- och kunskapsstöd, som underlättar förskrivningen av läkemedel och förbättrar patientens läkemedelsbehandling. Janus ger förskrivaren tillgång till expertgranskad och producentobunden information. Janus har utvecklats på initiativ av LÄKSAK (Läkemedelssakkunniga i Stockholms läns landsting) i samarbete med Karolinska Institutet. Janus består av tre integrerade delar: ett förskrivningsprogram med beslutsstöd, ett Internet-baserat kunskapsstöd - Janus webb - och en databas med producentobunden läkemedelsinformation. Janus indeholder nu også en database om lægemiddelinteraktion.

Lægemiddelstyrelsen
Lægemiddelstyrelsen er en styrelse under Sundhedsministeriet. Lægemiddelstyrelsen administrerer lovgivningen om lægemidler, medicintilskud, apoteker, medicinsk udstyr og euforiserende stoffer. Det overordnede mål for Lægemiddelstyrelsen er at sikre, at lægemidler, der anvendes i Danmark, er af tilfredsstillende kvalitet, er sikre at bruge og har den tilsigtede virkning.

Lægemiddelstyrelsen - Statistikker
På medstat.dk kan du finde data for det årlige salg af lægemidler i Danmark. Informationerne om salget bygger på data fra Lægemiddelstyrelsens Lægemiddelstatistikregister. Informationerne går så mange år tilbage, som data tillader. Du kan finde statistik om lægemidler opdelt efter lægemiddelgrupper (udvalgte anvendelsesområder), produktnavne og ATC-kode. Statistikken for henholdsvis lægemiddelgrupper og ATC-koder giver dig mulighed for at indsnævre søgningerne efter køn, alder og region.

Medicin.dk (Lægemiddelkataloget)
Formålet med Medicin.dk (tidligere Lægemiddelkataloget) er at give en vejledning i anvendelsen af lægemidler til human brug til sundhedsprofessionelle. Medicin.dk er skrevet af læger, tandlæger og farmaceuter. Overensstemmende med sædvane i videnskabelige tidsskrifter er artiklerne gennemgået af referenter, der ligesom forfatterne har specialviden inden for de pågældende områder. Medicin.dk er udarbejdet på baggrund af den foreliggende videnskabelige litteratur og forfatternes kliniske erfaring. Medicin.dk indeholder en beskrivelse af alle de i Danmark markedsførte lægemidler til humant brug. Desuden indeholder medicin.dk er oversigt over de terapeutiske grupper, en beskrivelse af de lægemidler der indgår i grupperne, deres anvendelsesområde, behandlingsvejledninger samt forslag til præparatvalg. Der er ikke altid fuld overensstemmelse mellem oplysningerne i Medicin.dk og Lægemiddelstyrelsens produktresumeer.

Pharmaceutical Information Network Home Page
Pharmaceutical Information Network (PharmInfoNet) is a online drug information resource provided by VirSci Corporation. PharmInfoNet is a high-volume pharmaceutical information resource on the Internet World Wide Web, It serves as a recognized entry point to access high-quality independent assessments of therapeutics and advances in new drug development. Regulatory and clinical users access diverse information through PharmInfoNet, including full text articles from clinical publications, economic data, symposium information from scientific meetings, and can benefit from links to other relevant drug information and pharmaceutical sites

Pharmalexicon
A dictionary of pharmaceutical medicine

PharmWeb Pharmacy Information on the Internet
Farmaceutisk info på Internet

RxList - The Internet Drug Index - RxList.com, Inc.
Udmærket katalog over lægemiddelressourcer på Nettet

The Pharmaceutical Search Engine
God søgemaskine til farmakologiske og farmaceutiske ressourcer på Nettet

World Pharma Web
Masser af nyhedsstof indenfor det farmaceutiske område

The World-Wide Web Virtual Library: Pharmacy
This page includes all the Pharmacy Related (loosely defined) Internet Resources that the editor knows about

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies