Menu

Gerontologi

Gerontologi

Danske sider v. Christine Swane


Alzheimerforeningen www.alzheimer.dk

Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut, AKF  www.akf.dk

Boligrådgivning for Ældre www.boligraadforeldre.dk

Center for Aldringsforskning www.caf.sdu.dk

Center for Ældrepædagogik www.jydskpaedsem.dk

Danmarks Institut for Ældrepædagogik, Daniæ www.daniae.dk

Dansk Center for Molekylær Gerontologi www.au.dk./dk/nat/molbiol

DSI - Institut for Sundhedsvæsen www.dsi.dk

Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder, FUAM www.fuam.dk

Gerontologisk Institut www.geroinst.dk

Hjælpemiddelinstituttet www.hmi.dk

Institut for Folkesundhedsvidenskab www.pubhealth.ku.dk/index-d.html

Institut for Serviceudvikling www.serviceudvikling.dk

Kommunernes Landsforening www.kl.dk

Københavns Amts Center for Sygdomsforebyggelse www.at.dk/sw8372.asp

MarselisborgCentret www.marselisborgcentret.dk

Nørrebro Erindringscenter - Dansk Center for Reminiscens www.reminiscens.dk

Odontologisk Ældreforskningcenter www.odont.ku.dk

Omsorgsorganisationernes Samråd, OS www.os-samraad.dk

Pårørendegruppen for svage ældre www.pgruppen.dk

Rehabiliteringsforum Danmark www.rehabiliteringsforum.dk

SFI, Socialforskningsinstituttet www.sfi.dk

Statens Institut for Folkesundhed (Tidl. Dansk Institut for Klinisk Epidemiologi. DIKE) www.SI-Folkesundhed.dk

Styrelsen for Social Service www.servicestyrelsen.dk/forside/default.asp?Nav1=500

Teknologirådet (Fremtidspanel om Det aldrende Samfund) www.tekno.dk

Universitetshospitalernes Center for Sygepleje- og Omsorgsforskning, UCSF www.ucsf.dk

VEGA-netværket www.ceps.suite.dk/vega.html

Videnscenter på Ældreområdet www.aeldreviden.dk

Ældre Sagen www.aeldresagen.dk

ÆldreForum www.aeldreforum.dk

Ældremobiliseringen www.aeldremobiliseringen.dk

 

Andre sider v. Johan Wallin


Dansk Gerontologisk Selskab
Dansk Gerontologisk Selskab blev oprettet i 1946 og er medlem af Nordisk Gerontologisk Forening og International Association of Gerontology. Selskabets aktiviteter består i at skabe møder, kurser og konferencer, blandt andet diplomkurser samt et årsmøde med udveksling af erfaringer fra forskning og praksisarbejde. Selskabet udgiver også egne bøger. Gerontologi og Samfund er medlemsblad for Dansk Gerontologisk Selskab.

British Geriatrics Society
This is the official web site of the British Geriatrics Society, a Specialist Medical Society. The purpose of the site is to make available information which would be of use to its members, or any persons or organisations who might have an interest in Geriatric Medicine/ Gerontology and the care of the older person.

BSG (British Society of Gerontology) Home Page
The British Society of Gerontology aims to promote the understanding of human ageing and later life through research and communication. It seeks to foster the application of this knowledge to the improvement of the quality of life in old age. BSG's main activities are concerned with promoting the exchange of ideas and information. An important element is the programme of meetings, which as well as providing venues for informal discussion and formal presentations, create opportunities for members to publish and disseminate their work. The Society is also increasing its activity in the promotion of research. 

Gerontological Society of America 
The Gerontological Society of America (GSA), was founded in 1945 and is the oldest and largest national multidisciplinary scientific organization devoted to the advancement of gerontological research. GSA is the publisher of of refereed journals (Journals of Gerontology-four journals of original research in the biological, medical, behavioral, and social sciences, and The Gerontologist-a multidisciplinary applied research journal); a monthly newsletter (Gerontology News); publication of special books and papers; organization of congressional briefings; production of meetings; and maintenance of GSA's website.

Health and Age Centers
Our HealthandAge website is sponsored by the Web-based Health Education Foundation (WHEF), an independent non-profit organization. HealthandAge.com was created by the Novartis Foundation for Gerontology in 1998. The website was licensed to WHEF in January, 2004, and received an inaugural grant from Novartis. The website, HealthandAge.com, is written and edited by medical professionals Sources for our articles include recent publications in peer-reviewed medical journals, reviews of topical subjects by recognized experts, and personal experiences reported by patients, caregivers and friends. 

Institute for Advanced Studies in Aging and Geriatric Medicine
The Institute for Advanced Studies in Aging & Geriatric Medicine (IASIA) is a non-profit biomedical research and educational organization that conducts needed clinical research on aging and immunology topics, and facilitates education by uniting researchers, educators, and clinicians. 

Institute of Gerontology
The Wayne State University Board created the Institute of Gerontology in 1965. Our primary mission is to engage in research, education, and service in the field of aging. The faculty of the Institute of Gerontology conduct independent research and work with other university departments, institutes, and centers in collaborative research projects. Institute investigators receive funding from a variety of public and private agencies and foundations and publish their work in many of the top academic journals. The Institute regularly hosts a wide range of seminars, roundtables, colloquia, and other events which address numerous aspects of aging and the concerns of older people. 

International Association of Gerontology
The International Association of Gerontology was founded in 1950. Its objectives are to promote: gerontological research; training in the field of aging; the interests of gerontological organizations in international affairs.

International Federation on Ageing
The International Federation on Ageing informs, educates and promotes policies, programs and practices to improve the quality of life of older persons around the world. Our responsibilities include: Building, facilitating and strengthening bridges between governments, service providers, practitioners and individuals concerned with improving the quality of life of older people around the world. 

Nordisk Gerontologisk Forening
Nordisk Gerontologisk Förening (NGF) bildades 1974 som en samarbetsorganisation för de gerontologiska och geriatriska vetenskapliga föreningarna i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. NGF’s huvuduppgift är att främja och stödja forskning, utvecklingsarbete och undervisning inom gerontologin och geriatriken. Detta sker genom anordnande av nordiska gerontologiska kongresser, genom nyhets- och informationsförmedling och genom tagande av olika initiativ. Nordiska gerontologiska kongresser hålls vartannat år.  Nyhets- och informationsförmedling sker, förutom genom kongresserna, huvudsakligen genom utgivande av GeroNord tre gånger om året och numera också genom World Wide Web. 

Norsk selskap for aldersforskning
følge statuttene er Norsk selskap for aldersforskning (NSA) en forening som har som formål å fremme gerontologi som vitenskapelig og praktisk arbeidsfelt i Norge, er en sammenslutning av forskere og andre som er spesielt interessert i gerontologi og er åpent for alle som arbeider med eller er interessert i eldre og eldreomsorg.

Sveriges Gerontologiska Sällskap
Sveriges Gerontologiska Sällskap är en rikstäckande förening för alla som är intresserade av gerontologi. Föreningens målsättning är att främja forskning om åldrande och äldre, och att stärka gerontologins ställning i samhället. SGS kommer att ordna vetenskapliga konferenser, symposier, seminarier och möten för att befrämja kontakten mellan gerontologiska forskare i Sverige; delta i anordnandet av internationella gerontologiska konferenser och möten; arbeta för att utveckla gerontologisk utbildning; stödja publicering av gerontologisk forskning; utgöra ett expertforum för att gerontologisk kunskap och forskning skall få större spridning i medierna; engagera deltagare från många discipliner för att bredda den gerontologiska kunskapen och även stimulera tvärvetenskapligt samarbete. SGS tvärvetenskapliga inriktning kan illustreras med de discipliner som för närvarande finns representerade bland styrelseledamöter och revisorer: historia, pedagogik, psykologi, socialmedicin, socialpolitik, socialpsykologi, sociologi, statsvetenskap, socialt arbete, social omsorg och vårdvetenskap.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies