Menu

Almen medicin

Almen medicin

Danske

Almen Medicin ved Aarhus Universitet 
Beskrivelse: Institut for Almen Medicin ved Århus Universitet beskæftiger sig med prægraduat og i mindre grad med postgraduat undervisning samt med kvalitetsudvikling og forskning i relation til almen praksis og grænsefladerne til den praktiserende læges samarbejdspartnere f.eks. i primær-kommunen, lokalsamfundet og det sekundære sundhedsvæsen.
Adgangsrettigheder: Ubegrænset adgang
URL: http://www.alm.au.dk/

Almenmedicinske Forskningsenheder i Danmark 
Beskrivelse: Forskningsenhederne i Odense, Århus og København er oprettet for at udbygge forskning i og om almen praksis og almen medicin. Siderne giver bl.a. adgang til informationer om aktiviteter og en fælles aktivitetsdatabase med publikationer og foredrag.
Adgangsrettigheder: Ubegrænset adgang
Ressourcetype: Organisationer/Foreninger
URL: http://www.almen.dk/

APO Audit Projekt Odense
APO er et ressourcecenter for kvalitetsudvikling og efteruddannelse i almen praksis, men henvender sig også til andre personalekategorier i den primære sundhedstjeneste. APO er et selvstændigt projekt i Forskningsenheden for Almen Medicin, Syddansk Universitet, Odense.  APO udvikler og gennemfører kvalitetsudviklingsprojekter, forsker i kvalitetsudviklingsmetoder og driver forskning afledt af audit-projekter. Endvidere arbejder APO med udvikling og implementering af kliniske vejledninger.

Dansk Selskab for Almen Medicin 
Beskrivelse: DSAM, stiftet 1966, omfatter såvel aktiviteter indenfor forskning som efteruddannelsen inddraget. Selskabet har medvirket til at få oprettet almenmedicinske institutter ved universiteterne og står som initiativtager til de nordiske kongresser i almen medicin fra 1979. DSAM står bag tidsskrifterne Scandinavian Journal of Primary Health Care, og Practicus og DSAM etablerer et stort arkiv af evidensbaserede kliniske vejledninger.
Adgangsrettigheder: Ubegrænset adgang
Alternativ titel: DSAM
Ressourcetype: Organisationer/Foreninger
URL: http://www.dsam.dk/

Det Danske Balintselskab
Selskabets formål er at øge forståelsen for læge-patientforholdet i alle forhold hvor læger i kraft af deres profession indgår i et læge-patientforhold.

Det Centrale Kvalitetsudviklingsudvalg for almen praksis 
Beskrivelse: Det Centrale Kvalitetsudviklingsudvalg for almen praksis består af repræsentanter for Sygesikringens Forhandlingsudvalg, P.L.O., Sundhedsministeriet, Sundhedsstyrelsen og D.S.A.M. Udvalget har som opgaver at medvirke til at fremme arbejdet med kvalitetsvurdering, -sikring og -udvikling i almen praksis. Udvalget varetager arbejdsopgaver for de lokale amtslige kvalitetsudviklingsudvalg, som har til opgave at tilskynde til og iværksætte kvalitetsudviklingsprojekter inden for almen praksis. Siderne indeholder en oversigt over de kvalitetsudviklingsaktiviteter og -projekter, der er iværksat med støtte fra de amtslige kvalitetsudviklingsudvalg.
Adgangsrettigheder: Ubegrænset adgang
Ressourcetype: Organisationer/Foreninger
URL:

FUAP : Faglig udvikling i almen praksis 
Beskrivelse: FUAP, som står for Faglig Udvikling i Almen Praksis er videreudviklingen af KLAP. FUAP er en del af Kvalitetsenheden i Storstrøms Amt. FUAP beskæftiger sig med kvalitetsikring, forebyggelse og efteruddannelse af praktiserende læger. Interesserede indbydes til at komme med idéer til kvalitetsikringsprojekter.
Adgangsrettigheder: Ubegrænset adgang
Ressourcetype: Organisationer/Foreninger
URL: http://www.fuap.dk/

FynWeb 
Beskrivelse: FynWeb var det første danske almen medicinske website etableret 1996. FynWeb var rettet mod almen praksis med hovedvægten på Fynske forhold. Der var mange nyttige links af interesse for målgruppen. Ophørt i 2004, da mlket var nået med initering af Internet i Alken Praksis med opkomsten af tilsvarende websteder med større aktører bag.
Adgangsrettigheder: Ubegrænset adgang
Ressourcetype: Fagportal guides
URL:

Københavns Praktiserende Lægers Laboratorium 
Beskrivelse: Københavns Praktiserende Lægers Laboratorium (KPLL) er drevet af Københavns praktiserende læger som en non profit virksomhed med det formål, at sikre primærsektoren i området gode muligheder for diagnostik og behandling af patienterne. Laboratoriet tilbyder blodanalyser, klinisk fysiologiske undersøgelser og hjerteundersøgelser.
Adgangsrettigheder: Ubegrænset adgang
URL: http://www.kpll.dk/

Månedsskrift for praktisk lægegerning 
Beskrivelse: Hjemmesiderne for månedsskrift for praktisk lægegerning omfatter udover månedsskriftets seneste indholdsfortegnelse også systemet MediBOX, som er et arkiv af kliniske vejledninger til brug i praksis, nyttige henvisninger til praksisrelevante Internetressourcer samt samtalegruppen MPL forum, nyheder m.v.
Adgangsrettigheder: Begrænset adgang
Ressourcetype: Tidsskrifter (enkelte titler - fuldtekst)
URL: http://www.mpl.dk/

Praksishjemmesiden praksis.dk (Århus Amt) 
Beskrivelse: Praksishjemmesiden praksis.dk er oprettet for de praktiserende læger i Århus Amt. Siderne består af tre typer information: Lægefaglig information, organisatorisk information samt speciel information, der vedrører samarbejdet mellem primær- og sekundærsektoren. Praksiskonsulenterne i Århus Amt har en central rolle i udviklingen af praksis.dk.
Adgangsrettigheder: Delvis begrænset adgang
Ressourcetype: Organisationer/Foreninger
URL: http://www.praksis.dk/

Specialuddannelsen i Almen Medicin
Fællesside for samt henvisning til de 3 danske specialeuddannelser 

Sund Info Vestsjælland 
Beskrivelse: Sund Info Vestsjælland er et elektronisk informations- og kommunikationssystem sundhedsaktører imellem og mellem sundhedsaktører og borgere. Siderne indeholder oplysninger om amtets ventetider, patientrettigheder, sygehuse, praktiserende læger, sundhedsudvalg m.m. Adgangsrettigheder: Ubegrænset adgang
URL:

SundInfo - Frederiksborg 
Beskrivelse: SundInfo er Frederiksborg Amts elektroniske informationssystem, som dækker hele sundhedsområdet i dette amt. Projektet startede i efteråret 1995 med det formål at være et elektronisk informationssystem for praksissektoren og er efterfølgende udviklet til at dække hele sundhedsvæsenet i Frederiksborg Amt, så at det kan anvendes som et fælles informationssystem ikke bare af praksissektoren, men også af kommunernes social og sundhedsforvaltninger samt af sygehusafdelingerne.
Adgangsrettigheder: Ubegrænset adgang
Ressourcetype: Fagportal guides
URL:

Udenlanske

Family Medicine Online
This Web site is provided by the American Academy of Family Physicians (AAFP) as a resource for anyone interested in the medical specialty of family practice

FamilyPractice.com 
Beskrivelse: FamilyPractice.com er en omfattende ressource for praktiserende læger som tilbyder forskellige former for efteruddannelse af målgruppen.
Adgangsrettigheder: Begrænset adgang
URL: http://www.familypractice.com/

GP-UK Home 
Beskrivelse: GP-UK er er et forum for diskussioner, udvikling af nye tiltag, seminarer, konferencer, faglig uddannelse, udvikling af software m.v. primært rettet mod læger i almen praksis i England. GP-UK er dog åben for alle interesserede læger.
Adgangsrettigheder: Delvis begrænset adgang
Ressourcetype: Organisationer/Foreninger
URL:

JFP Journal Club
Each month, we review over 80 journals to identify the 8 articles with patient-oriented outcomes that have the greatest potential to change the way primary care clinicians practice. These articles are then critically appraised by expert family physicians, educators, and/or pharmacologists.

JFP:  Family Medicine Web Resources
The Journal of Family Practice links til ressourcer for almen praksis

Primary Care Internet Guide : Family practice, family medicine, general practice 
Beskrivelse: En meget omfattende oversigt over ressourcer på Internet relevante for almen praksis. Oversigten udarbejdes af medarbejdere ved Institutt for Samfunnsmedisinske Fag ved universitetet i Bergen.
Adgangsrettigheder: Ubegrænset adgang
Ressourcetype: Linksamling/virtuelle biblioteker
URL:

Royal College of General Practitioners 
Beskrivelse: Royal College of General Practitioners (RCGP) er en engelsk akademisk organisation for praktiserende læger. Organisationen arbejder bl.a. med at udvikle efteruddannelse, implementere forskningsresultater i almen praksis og udarbejde kliniske vejledninger. Adgangsrettigheder: Delvis begrænset adgang
Ressourcetype: Organisationer/Foreninger
URL: http://www.rcgp.org.uk/

UK Primary Care - Reception
The aim of the Project is to support the development of a primary-care led health service in Britain. We want to use the Internet to encourage best practice in primary care management. This certainly includes the "traditional " practice management remit. But, we also aim to support the developing model of general practices as primary healthcare organisations responsible for meeting the health needs of their populations. That role encompasses the various patterns of GP-led commissioning/Fundholding

Utposten : Blad for almenn- og samfunnsmedisin 
Beskrivelse: Norsk tidsskrift for almen praksis og samfundsmedicin
Adgangsrettigheder: Ubegrænset adgang
Ressourcetype: Tidsskrifter (enkelte titler - fuldtekst)
URL: http://www.uib.no/isf/utposten/utposten.htm

VOLC-R : Primary Care Resources on the Internet 
Beskrivelse: VOLC-R er en god oversigt over ressourcer indenfor den primære sundhedstjeneste fordelt på 24 emnekategorier
Adgangsrettigheder: Ubegrænset adgang
Ressourcetype: Linksamling/virtuelle biblioteker
URL: http://views.vcu.edu/dimlist/

WONCA : the global family doctor 
Beskrivelse: WONCA (World Organization of Family Doctors).er en international sammenslutning af praktiserende læger og disses organisationer med 58 medlemsorganisationer i 53 lande. WONCAs mål er at fremme standarden indenfor almen praksis ved at støtte og koordinere aktiviteter indenfor undervisning, forskning og service indenfor almen praksis/praktiserende læger.
Adgangsrettigheder: Ubegrænset adgang
Alternativ titel: World Organisation of Family Doctors
Ressourcetype: Organisationer/Foreninger

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies