Menu

Matematik

 

Matematik som fag på Syddansk Universitetsbibliotek omfatter på disse sider også  beslægtede emner som Datalogi og Statistik. Ligeledes dækkes området Matematik-Økonomi, der udbydes af Institut for Matematik og Datalogi (IMADA) som en selvstændig uddannelse.


Der anskaffes bøger og tidsskrifter indenfor alle matematikkens discipliner dog med særlig vægt på områder, hvor der forskes aktivt på Universitetet. Anskaffelserne omfatter for bøgernes vedkommende både trykte og elektroniske værker (e-bøger) mens tidsskrifterne i høj grad anskaffes i elektronisk format.
Bøger og titler på tidsskrifter findes ved at benytte bibliotekets katalog.
Bøger og tidsskrifter er opstillet på Matematisk Bibliotek, som ligger i tilknytning til Institut for Matematik og Datalogi (IMADA). En mindre samling af matematik- og statistiskbøger findes på hovedafdelingen Campusvej, Hum-fagsalen under signaturen T. Her findes endvidere (Naturvidenskabelige fagsal) en større samling EDB-bøger under signaturen Pu.
 
Artikler kan findes ved at benytte fagets bibliografiske databaser såsom MatSciNet eller Web of Science . I mange tilfælde kan artiklerne hentes direkte elektronisk (Biblioteket har købt licens til det pågældende tidsskrift). Ældre artikler kan ligeledes findes i de trykte udgaver af tidsskrifterne som er opstillet på Matematisk Bibliotek eller i magasin.

Bøger eller artikler, som biblioteket ikke har anskaffet, kan bestilles ved benyttelse af den elektroniske bestillingsblanket.

På Matematisk Bibliotek er opstillet en række håndbøger med relation til matematikkens fagområder. Disse kan frit benyttes eller udlånes som nat- weekend lån.
Matematisk Bibliotek har endvidere en semesterlånshylde, hvor alt undervisningsmateriale, der benyttes i alle aktuelle kurser i matematik, er opstillet. Disse materialer kan frit benyttes og udlånes også som nat- weekend lån.

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies