Menu

Projektlitteratur

Projektlitteratur : find & brug faglitteraturen rigtigt

Denne vejledning henvender sig især til ingeniørstuderende som skal i gang med det første semesterprojekt, men kan bruges af alle som vil sætte sig grundigt og systematisk ind i et nyt fagligt område.

1. Identificér emnet
Det er vigtigt, at du fra begyndelsen har en klart defineret problemstilling for projektet. Hvad vil du vide? Formulér opgaven som et eller flere spørgsmål. Hvis du f.eks. skal dimensionere et afsvovlingsanlæg, kunne spørgsmålet lyde: "Hvordan afsvovles 1000 m3 røggas fra kulfyring med mindst mulig belastning af miljøet?" Identificér nogle vigtige begreber og nøgleord, i eksemplet er disse fremhævet. Det er svært at finde relevante oplysninger så længe du ikke helt ved, hvad du søger. Undervejs kan du justere din problemformulering efter behov.

2. Skaf baggrundsinformation
Slå dine nøgleord op i leksika, håndbøger og lærebøger. Herved får du dit emne sat ind i en faglig sammenhæng. Notér relevante udtryk, underemner og referencer. Kender du de rigtige fagudtryk, også på tysk eller engelsk? Brug ordbøger!

3. Brug bibliotekskataloger til at finde fagbøger
Søg på 1-2 nøgleord, kig på resultatet og vurdér om din søgestreng evt. skal justeres. Det skal den højst sandsynligt! Bemærk at de fleste bibliotekskataloger ikke kan sortere resultatet efter relevans, som du er vant til fra Google. Derfor er du nødt til at kigge hele søgeresultatet igennem. Pas på ikke at indsnævre søgningen for tidligt - start med en bred søgning, se hvilke emneord der er knyttet til de relevante bøger, gentag søgningen med disse ord. Nogle bøger giver en samlet oversigt over et emne, andre går i dybden med et enkelt aspekt. Vurdér, hvilken type du har brug for - og hvor mange bøger! Notér bogens bibliografiske data (titel, forfatter, år mm.) og placering på biblioteket. I bibliotek.dk kan du finde materialer på alle danske biblioteker, som kan bestilles hjem til dit lokale bibliotek.

4. Brug bibliografiske databaser til at søge faglige artikler
Den nyeste og mest specialiserede information finder man altid i faglige artikler. Universitetsbiblioteket giver dig adgang til mange forskellige databaser over artikler i udenlandske og danske tidsskrifter. Det drejer sig især om videnskabelige artikler, men det er også muligt at finde mere nyhedsprægede eller populære artikler. Databaserne indeholder ikke altid selve artikelteksten, denne skal da findes i det pågældende fagblad og kan bestilles gennem biblioteket.

5. Find kilder på Internettet
Materiale fra Internettet er af meget svingende kvalitet, og det kræver en vis baggrundsviden at afgøre om det fundne materiale kan bruges i faglig sammenhæng. Derfor skal Google ikke være det første sted du søger - og du må aldrig nøjes med internettet! Undersøg altid, hvem der står bag en given hjemmeside og hvornår den sidst er opdateret. Du kan risikere at oplysninger fra nettet er forældede eller forkerte, uanset hvor de stammer fra.

6. Vurdér det, du har fundet!
Hvis du har fundet for mange eller for få kilder, skal du enten indsnævre eller udvide din søgning. Biblioteket kan hjælpe dig med at justere din søgeprofil.
Du skal altid tænke kildekritisk. Allerede mens du søger, kan du udfra oplysningerne om bogen/forfatteren/hjemmsiden gøre dig nogle overvejelser om forfatterens faglige baggrund (tilknyttet et kendt universitet, firma eller lignende?) og erfaring (har skrevet meget om emnet, andre henviser til vedkommende som specialist?) og om dokumentets udgivelsesår (oplysninger forældes, nogle fag ændrer sig hurtigt). Ved bøger kan du lægge mærke til udgaven (hvis der findes flere udgaver er bogen ofte et standardværk indenfor emnet, læs nyeste udgave) og forlaget (universiteter, videnskabelige forlag og faglige selskaber tyder på højt fagligt niveau, bøger fra et populærforlag er lettere at læse men går måske for lidt i dybden).
Når du står med et dokument i hånden, bør du kigge indholdsfortegnelse og/eller referencer igennem. Er denne kilde relevant for emnet? Virker teksten logisk og sammenhængende? Henviser forfatteren til fagets "body of knowledge"? Er det umagen værd at læse det? Behøver du at læse det hele? Måske skal du kun bruge en enkelt kapitel af en tyk bog.

7. Vælg et anerkendt format til din litteraturliste
Af din projektrapport skal det tydeligt fremgå, hvilken litteratur du har anvendt. Dels skal det være muligt for andre at kontrollere dine oplysninger, dels er litteraturlisten også din dokumentation for, at du har arbejdet professionelt med litteraturen indenfor emnet. Der er stor forskel på, hvordan man skriver referencer indenfor forskellige fagområder eller tidsskrifter. Spørg din vejleder, om du skal anvende et særligt format. Ellers kan du vælge et format, som bruges i en af dine kilder. Vær konsekvent og brug samme format i hele rapporten, også selvom I er flere der har skrevet forskellige dele af teksten.

Danmarks Biblioteksskole har en grundig vejledning i hvordan man opstiller litteraturlister.


Vejledningen er baseret på: Engle, M. (22/12/2009): The Seven Steps of the Research Process. [online].
Tilgængelig: http://olinuris.library.cornell.edu/ref/research/skill1.htm [opdateret 23/10/10, besøgt 27/01/11]

  

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies