Menu

Kom godt i gang med Scifinder Scholar

 

 

Kom godt i gang med Scifinder Scholar


Scifinder er verdens største og mest omfattende kemiske database. Startet i 1907 under navnet Chemical Abstract.

  • Primært en bibliografisk database med henvisninger til den kemiske litteratur
  • Omfattende register over kemiske stoffer med det unikke Cas-nummer, trivialnavne og kemiske strukturer
  • Omfatter kemi i bred forstand: Fysisk kemi, teknisk kemi, biokemi og medicinsk kemi (via basen Medline)
  •  Indeholder både experimentelle og beregnede fysisk-kemiske data

Indhold

  • >35 mill. poster. Referencer fra starten af 1800 tallet.
  • >67 mill. organiske og uorganiske stoffer med mere end 20 mill. Cas-numre
  • Indekserer over 10.000 tidsskrifter samt patenter, proceedings, bøger og m.m.
  • > 55 mill. kemiske reaktioner er beskrevet

Registrering og benyttelse

Søgning i Scifinder kræver at man er studerende eller ansat med tilknytning til Syddansk Universitet og i besiddelse af en gyldig SDU-mail adresse.
Selve registreringen foregår via et link på bibliotekets databasesider under information om Scifinder:  http://www.sdu.dk/Bibliotek/Soegning/Databaser

Databaseliste

Søg efter "A til Z liste = S" fundet 55 Databaser

 

Databasenavn

Type

Handlinger

 

Scifinder Web (New users: Select the "i" button first)

Bibliografi

 

Der er mulighed for fjernadgang til Scifinder.

Søgning:  Man kan vælge mellem 3 søgeskærme:  1. Referencer,  2. Kemiske stoffer og 3. Reaktioner.

1. Reference søgning er udformet med en enkelt søgeflade: Research Topic.
    Her beskrives ens søgeprofil i naturligt sprog. Brug ikke boolske operatorer (and,or eller not) eller   
    trunkering


 

Flere forskellige søgeresultater tildelt forskellig vægt præsenteres herefter af Scifinder.
 De enkelte referencer beskrives med bibliografiske oplysninger samt et kort referat (abstract). Adgang til fuld tekst kan opnås ved tidsskrifter, hvor SDUB har tegnet abonnement.  Abstracts vil altid være på engelsk, men vær opmærksom på at selve artiklerne kan være på andre sprog.

Under ’Journal’ søgning kan dog søges mere præcist efter en bestemt reference ud fra f.eks. titelord eller forfatternavne.

140 references were found containing the two concepts "chemical substances" and "sweets" closely associated with one another.

140

560 references were found where the two concepts "chemical substances" and "sweets" were present anywhere in the reference.

560

221100 references were found containing the concept "chemical substances".

221100

101967 references were found containing the concept "sweets".

101967

 

2. Søgning på kemiske stoffer: Her kan benyttes kemiske navne, trivial navne eller register numre (Cas-nr).
     Søgeresultatet er i første omgang de(t) kemiske stof(fer).  Herfra kan søges videre på egenskaber for
     stoffet eller referencer hvor stoffet indgår.

 


Hvis man kender den kemiske struktur eller dele af den (substructure search) kan man benytte struktur søgning, hvor stofferne tegnes med den dertil beregnede ’structure editor’:
3. Reaktionssøgning: Foregår i princippet på samme måde som ved søgning på kemiske stoffer. Både reaktanter og produkter kan specificeres.Denne vejledning omtaler kun de mest basale oplysninger for at kunne benytte Scifinder. Specielt vedrørende struktur- og reaktionssøgninger er der mange avancerede muligheder i  editoren ( valg af templates, isomeri, fastlåsning af bestemte atomer eller grupper- for blot at nævne nogen.
Bedre udnyttelse af basen og dens mange muligheder for kemisk informationssøgning kan opnås via vejledninger på CAS’s hjemmeside og sidst, men ikke mindst, gennem praktisk erfaring med benyttelse af basen!

 

Vil du vide mere om Scifinder Scholar:

Tutorials:  http://www.cas.org/support/academic/sf 

Har du brug for hjælp, så kontakt os på Syddansk Universitetsbibliotek:

Tlf.: +45 6550 2622   Email: infosal@bib.sdu.dk
eller bibliotekets fagreferent i kemi: 
Ole Ellegaard (oleell@bib.sdu.dk eller Tlf 65502652).

Åbningstider:
Mandag til torsdag kl.8-19, Fredag kl.8-16, Lørdag kl.10-15
I perioden 1/7 til 31/8: Mandag- fredag kl.8-16.  Dog onsdag kl.8-18

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies