Menu

Fagportaler

 

Fagportaler 

Videnskab.dk
Danmarks nationale forskningsportal og et uafhængigt netmedie. Videnskab.dk har sine rødder i universitetsverdenen og dækker bredt, fra kultur og samfund til teknologi og naturvidenskab.

ChemCenter
Website for the American Chemical Society.

Chemfinder
Portal med frie og betalingsbelagte databaser. Søgemaskine til kemiske stoffer. Registrering påkrævet.

ChemSpider
Strukturbaseret kemisk information. Adgang til millioner af stoffer og hundreder af ressourcer. Fra Royal Society of Chemistry.

eMolecules
Find leverandører og information for mere en 8 millioner kemikalier.

iScienceSearch Websearchengine for chemistry and biology
iScienceSearch allows searching currently more than 86 free chemistry databases and scientific journals on the internet by structure, CAS Registry Number, names, synonyms,  and free text.

ScienceDaily
ScienceDaily er en af Internettets mest populære 'Science news' websites med start i 1995


Emneinddelte sites

Drugs.com
Nyheder og artikler om 'drugs' for både forbrugere og professionelle. Medicinske og farmaceutiske nyheder. Anvendelser og godkendelse af medicin og resultater fra kliniske prøver. 

Chemdex
4000 globale links til alle grene af faget kemi. Institutioner, firmaer, kemiske discipliner, databaser, software, tidsskrifter. En hel del er påført korte noter.

EMU - gymnasiale uddannelser. Danmarks undervisningsportal's List:Kemi
De bedste links fra den tidligere ’Fagenes Infoguide’.

SeparationsNOW.com
Website for alle aspekter af separationsvidenskab med ressourcer og services. Formidlet af forlaget Wiley med fri adgang.

SpectroscopyNOW.com
Website for alle aspekter af spektroskopi med ressourcer og services. Formidlet af forlaget Wiley med fri adgang.

Name Reactions in Organic Chemistry 
Vedligeholdes af The Organic Chemistry Portal. Lister reaktionsmekanismer, dataljerede beskrivelser og referencer for de fleste reaktioner.  

nanotek.nu
Et populærvidenskabeligt website om nanoteknologi til gymnasielle uddannelser.
Fra NanoScience Center på Københavns Universitet.

Kemiske stoffer(herunder farlige stoffer)

Kemibrug
Databasesystem til registrering af kemikalier og blandinger.  Med brugsanvisninger og sikkerhedsforeskrifter.
Anvendes på SDU.  Vedligeholdes af Danmarks Tekniske Universitet.
Kun dele af basen er offentligt tilgængelige.

Webelements.com
Det periodiske system på webben

Chemfate

Miljøkemisk faktadatabase. Specielt data og referencer vedrørende stoffers omsætning i naturen.

Kemikalieberedskabet
Beredskabsstyrelsens websted med information om farlige stoffer har udgangspunkt i de to håndbogsserier, »Førsteindsats ved kemikalieuheld« og »Indsatskort for kemikalieuheld«.

KIROS Kemisk Institut, Århus Universitet.
Register Over Sikkerhedsdata for kemiske stoffer. R- og S-sætninger for mere end 5400 kemikalier

Sikker kemi 
Indeholder links til sikkerhedsdata og regler for kemikalier. Hjemmesiden er udgivet og vedligeholdt af Sikkerhedsudvalget for Kemiske Industrier, som desuden står for redaktionen af "Kemikalier og Sikkerhed" (K&S) udgivet af Ingeniøren|bøger.


Tidsskrifter og artikler 

Dansk Kemi
Tidsskriftet Dansk Kemis Hjemmeside

Aktuel Naturvidenskab 
Tidsskriftet Aktuel Naturvidenskabs hjemmeside

Chemweb
Preprint server

Synthesis revews
Synthesis Reviews er en gratis database og indeholder 27,701 review artikler (fra tidsskrifter og bøger) af interesse for organisk syntese kemi.
Artikelbasen produceres af Georg Thime Verlag. 

Nature

Scientific American 

Tidsskrift fortegnelser (elektroniske)

Cassi
Cassi databasen indeholder publikationer indekseret af CAS (Chemcal Abstract Service) siden 1907.
Selve Chemical Abstract er søgbar via Scifinder- se bibliotekets databaseliste.
Basen inkluderer videnskabelige og tekniske tidsskrifter samt andre typer udgivelser.. 
Indeholder titler, forkortelser og udgivelsesperioder.
Opdateres årligt. 

Tabelsamlinger

Acronymfinder
Liste over anvendte forkortelser.

NIST Chemistry WebBook.
Thermokemiske data for mere end 7000 organiske and lavmolekylære uorganiske stoffer: enthalpi, varmekapacitet,
entropi,faseovergange, damptryk m.m. IR og MS spektre

 NIST reference on Constants Units and Uncertainty.
Søgbar database vedr. fundamentale fysiske og kemiske konstanter.

Webelements
Webudgave af det Periodiske System.

Nomenklatur

IUPAC the Gold Book 
Compendium of Chemical Terminology består af over 7,000 termer.

Fysisk-Kemiske data

Materials Handbook.
A concise desktop reference. F. Cardelli. Springer 2008.
Fysiske og kemiske egenskaber for alle klasser af materialer.

Nist WebBook
En indgang til data samlingen ved National Institute of Standards and Technology. Den indeholder: 
Thermokemiske data for over 5000 organiske and mindre uorganiske stoffer. Reaktion-  og thermokemiske data for over 8000 reaktioner. IR spektre for over 5000 forbindelser. Massespektre for over 10,000 forbindelser. Electroniske/vibrationsspektre forover 2000 forbindelser. Konstanter for diatomare molekyler (spektroskopiske data) for over 600 forbindelser.

Index to Property data
Index til data for fysiske og kemiske egenskaber

Toksikologi

International Program on Chemical Safety(IPCS)
IPCS INCHEM giver adgang til internationalt peer-reviewed information om almindeligt brugte kemikalier som 
forekommer som forurening i omgivelserne eller fødevarer. Udarbejdes i samarbejde med UNEP, WHO og ILO.

Material Safety Data Shets (MSDS)
Mere end 1/4 mill. produktdatablade (Engelsksproget)

National Institute of Occupational Health (NIOSH)
Hjemmeside for det amerikanske arbejdsmiljøinstitut. Adgang til bl.a. International Chemical Safety Cards (ICSC) og fri  
adgang til Registry of Toxic Effects of Chemical Substances (RTECS).

Toxnet
Omfatter Toxline Special med over 3 mill. referencer der omfatter toksikologiske data fra Riskline, BIOSIS, NIOSH, MEDLINE, HSDB, NTIS, International Pharmaceutical Abstracts og m.fl

Diverse portaler

7 ways to be a more efficient chemist
Time saving tips and information management best practices. From Conell University Library.

Espacenet
Espacenet er en gratis, europæisk database på Internettet, hvor man kan søge i 50 millioner patenter og brugsmodeller. Nationale og internationale patenter medtages. Mange patenter er i fuldtekst. Dækning tilbage fra 1836-.

Organisk kemi . Organic Syntheses
Webadgang til alle 77 bind og 9 "kollektive" bind af standardværket "Organic Syntheses". Søgning via CAS-nr., forfatter, 
strukturtegning, etc. er mulig.

Chemsynthesis.com
Gratis portal som indeholder synteseforskrifter for mere end 40,000 organsike stoffer.

PubChem
I PubChem kan søges information om biologisk aktivitet af molekyler. Det er en del af NIHs (National Institute of  
Health) 'Molecular Libraries Roadmap Initiative'.

SDBS Integrated Spectral Data Base System for Organic Compounds
SDBS is an integrated spectral database for organic compounds.6 different types of spectra:
EI mass, 1H decoupled 13C NMR, 1H  NMR pattern (90 and/or 400 MHz), 1H NMR parameter (300 MHz  pattern generated), FT-IR, laser-Raman, and ESR. NIAIST Japan 

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies