Menu

Beskrivelse af DatabaserDatabaser og Opslagsværker.

Syddansk Universitetsbibliotek abonnerer på en række databaser med relevans for kemiske fagområder.
Disse vil ofte indeholde referencer til materiale i fuldtekst.Hvis biblioteket har tegnet licens til materialet kan man linke direkte til fuldteksten.
Her angives kun de største og vigtigste af baserne.


Scifinder Scholar

Alternativ navn:  Chemical Abstract Online

Type:  Bibliografi

Beskrivelse:  Tilgængelig fra Internettet via WWW.
Omfatter alle aspekter af fundamental og anvendt kemi.
Scifinder Scholar giver mulighed for at søge efter kemiske strukturer, reaktioner, fysisk-kemiske data, artikler, bøger, forfattere og meget mere.
Caplus delbasen indekserer mere end 35 millioner dokumenter fra over 8000 tidsskrifter.
Registry delbasen indeholder data fra over 67 millioner kemiske stoffer.
Casreact delbasen omfatter kemiske reaktioner.
Dækning: 1907ff.

Vejledning til søgning:
Kan findes på CAS hjemmeside.

Adgang: Direkte Webadgang til Scifinder. Denne adgang kan bruges af studerende og ansatte med tilknytning til Syddansk Universitet og kræver registrering med anvendelse af gyldig SDU mail adresse.
For yderligere oplysning om webadgangen, se databasesiderne.
Øvrige brugere bedes henvende sig på informationssalen, Campusvej eller fagreferenten i kemi.

Copyright: Kun til personligt studie- og forskningsbrug for SDU ansatte og studerende.

Category/Subcategory:  
Naturvidenskab / Kemi
Teknik / Kemi, Bioteknologi og Miljøteknologi
Sundhedsvidenskab / Lægemiddelvidenskab
 

Reaxy

Alternativ navn:  Crossfire, Beilstein og Gmelin

Type:  Bibliografi, opslagsværk

Beskrivelse:  Tilgængelig: Via Internettet
Online version af’ ’Beilsteins Handbuch der Organischen Chemie’ og ’Gmelins Handbuch der Anorganischen Chemie’.
Beilstein delbasen omfatter over 10 millioner organiske stoffer.
Beskriver kemiske navne, egenskaber (kemiske,fysiske og fysiologiske data) samt synteser. Beilstein abstracts er medtaget fra
1980-. Dækningen er fra det 18th århundrede til nutiden.
Gmelin delbasen omfatter over 2.5 millioner uorganiske og organometalliske stoffer. Alle typer af kemiske og fysiske data registreres. Dækningen er fra 1772 til nutiden.
Systemet giver mulighed for struktur- og reaktionssøgninger

Vejledning til søgning: Kan findes på Reaxy Training Centre

Adgang:  Fra SDU, SDUB og OUH. Fjernadgang for ansatte og studerende på SDU og OUH. 
 
Copyright:  Kun til personligt studie- og forskningsbrug

Category/Subcategory:  
Naturvidenskab / Kemi
Teknik / Kemi, Bioteknologi og Miljøteknologi
Sundhedsvidenskab / Lægemiddelvidenskab

Alternativ publikationsform: Beilstein (Organisk kemi) (Trykt version haves komplet til og med 1997 (5 suppleringsværk vol.27))
Gmelin (Uorganisk kemi),(Trykt version haves komplet til og med 1997.) 


Springer Materials (Tidligere Landolt-Börnstein)

Type: Faktabase

Springer Materials ( Numeriske data og funktionelle relationer indenfor Videnskab og Teknologi).  Springer Materials er en systematisk og dækkende samling af kritisk evaluerede data fra alle områder af fysik, kemi og relaterede felter- såsom fysisk kemi, biofysik, geofysik, astronomi, materialevidenskab og teknologi.
Bemærk! alle data/artikler frem til 2001 kan ligeledes findes i den trykte udgave, som haves komplet på SDUB (Informationssalen, Odense), hvor abonnementet er ophørt.

Web of Science (Science Citation Index)

Type:
Citationsindex, Bibliografi 

Science Citation Index ( 1945-) Klassisk opslagsværk som dækker de naturvidenskabelige fagområder og medicin. Mere en 3000 centrale tidsskrifter analyseres. Søg litteratur ud fra oplysninger om bl.a. titel, forfattere og citationsdata. Omfattende værktøjer til at analysere data er indbygget i søgefladen.

Dictionary of Natural Products (CD-ROM udleveres på informationssal SDUB).

DOSE (Dictionary of Substances and their Effects).CD-ROM med toksikologiske og miljømæssige data.
Udleveres på informationssal SDUB.

ACerS-NIST Phase Equlibria Diagrams

Type: Faktabase

Database installeret på PC ved Informationssal.Kemi SDUB Odense.
Version 3.0 indeholder mere end 19000 diagrammer tidligere publiceret i 20 bind produceret som en del af ACerS-NIST Phase Equlibria programmet vol. 1-13 og årgangene 91,92,93. Dette omfatter blandt andet superledere, Zirconium systemet og elektronisk keramik.
Mange søgemuligheder og fremvisning i både tekst- samt diagramformat med yderligere faciliteter for redigering.

Ullmann: Encyclopedia of Industrial Chemistry.

Type:
Leksikon 

Tilgængelig fra Syddansk Universitet via Wiley InterScience. Online udgaven er 7.ed. (2005). Opslagsværk med bibliografiske referencer. Omfatter alle aspekter af industriel og teknisk kemi. Ca 1000 artikler/ 30.000 sider.
Trykt udgave (5 ed.) haves SDUB. Informationssal Kemi. Odense:
Vol A1-A28. Alfabetisk arrangerede artikler.
Vol B1-B8. Basic knowledge.

Kirk-Othmer: Encyclopedia of Technical Chemistry (Kun trykt form. Informationssalen.Kemi).


Desuden forefindes på bibibliotekets Informationssal mange andre trykte
opslagsværker
indenfor kemi. 

Databaser hos Dokumentationsafdelingen

Endvidere kan bibliotekets dokumentationsafdeling, efter vurdering af det pågældende informationsbehov, tilbyde on-line søgning i en lang række databaser for bibliotekets brugere. De mest anvendte baser er  Chemical Abstract og COMPENDEX (Engineering Abstract) hos Databaseværten STN (Scientific and Technical Network.)
Her kan hentes en fuldstændig beskrivelse af STNs databaser i PDF-format.
Henvendelse til fagreferenten i Kemi.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies