Menu

Vigtige danske og nordiske jura-tidsskrifter

Elekroniske tidsskrifter via SDUB  (alfabetisk og søgbar liste)
 

 1. Udvalgte danske tidsskrifter

Arbejdsretligt tidsskrift
Trykt, se titlen i SDUB's katalog
Online DJØF Forlag
Erhvervsjuridisk Tidsskrift
Karnov Jura (ikke fjernadgang, kun fra computere på universitetet)
Se titlen i SDUB's katalog Trykt årg. 1, 2006-2011 Jurabiblioteket Odense
EU-ret og menneskeret
Se titlen i SDUB's katalog Trykt årg. 1, 1994- Jurabiblioteket Odense
Forsikrings- og Erstatningsretlig Domssamling (FED)
Karnov Jura (ikke fjernadgang, kun fra computere på universitetet)
Fuldmægtigen
Karnov Jura (ikke fjernadgang, kun fra computere på universitetet)
Juristen
Juristen (direkte link til tidsskriftet hos DJØF), online fuldtekst 2003- 
Infomedia (online fuldtekst, man skal først vælge Juristen som kilde)
Trykt se titlen i SDUB's katalog (1983- i Jurabiblioteket Odense)
Juristen, udgivet siden 1919, beskæftiger sig med alle retsområder. Blandt formålene med udgivelsen er at stimulere den faglige debat om væsentlige retlige og retspolitiske emner, analysere aktuelle domme og informere om ny forskning, love og bøger af bred juridisk interesse
Miljøretlige afgørelser og domme (MAD)
Karnov Jura (ikke fjernadgang, kun fra computere på universitetet)
Retfærd. Nordic Journal of Law and Justice
Se titlen i SDUB's katalog Trykt  årg. 1, 1976- Jurabiblioteket Odense,
Retfærds hjemmeside Online. Ældre årgange, p.t. 1978-2008, frit tilgængelige elektronisk
Tidsskrift for Bolig- og Byggeret (TBB)
Karnov Jura (ikke fjernadgang, kun fra computere på universitetet)
Tidsskrift for Familie- og Arveret (TFA)
Karnov Jura (ikke fjernadgang, kun fra computere på universitetet)
Tidsskrift for Kriminalret (TfK)
Karnov Jura (ikke fjernadgang, kun fra computere på universitetet)
Ugeskrift for Retsvæsen (UfR)
Karnov Jura (ikke fjernadgang, kun fra computere på universitetet)
Trykt se titlen i SDUB's katalog (1867-2009 i Jurabiblioteket Odense)
UfR (eller U) indeholder alle højesteretsafgørelser samt væsentlige domme og kendelser fra Sø- og Handelsretten og landsretterne. Dommene gengives i fuld tekst med tilføjelse af et resume. Ugeskriftet har også et litterært afsnit, som indeholder artikler, kommentarer til domme og anmeldelser.


2. Udvalgte nordiske: Norske, svenske og fællesnordiske tidsskrifter

Arbeidsrett
idunn.no/jus Elektronisk 2004-2010 
Forhandlingerne ved de nordiske juristmøder
Elektronisk 1948-, frit tilgændelig
Alle artikler og debatter fra De nordiske Juristmøder siden 1948
Journal of Scandinavian studies in criminology and Crime Prevention
via Taylor & Francis Elektronisk 2000-
Jussens venner
idunn.no/jus Elektronisk  
Lov og rett: norsk juridisk tidsskrift
idunn.no/jus Elektronisk 2001- 
Faglige artikler, anmeldelser og kommentarer til juridiske problemstillinger og reformspørsmål.
NIR: Nordiskt immateriellt rättsskydd
se titlen i SDUB's katalog (Trykt 2005-) 
NIR online fuldtekst 1932-. Bemærk: Adgang sker ikke automatisk via IP-styring; der skal benyttes indlogning. Ansatte og studerende ved SDU bedes kontakte en af SDUB's publikumsafdelinger, i Odense Informationssalen, tlf. (6550) 2622
Nordic Journal of Human Rights
idunn.no/jus Elektronisk 2001-2010 
Tidligere: Mennesker og rettigheter og Nordisk Tidsskrift for mennesker og rettigheter
Forum for debatt og information om menneskerettigheder. Artikler, boganmeldelser, referater og kommentarer til vigtige domme fra Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg. Udgivet siden1983.
Nordic journal of international law
se titlen i SDUB's katalog (herfra links til online fuldtekst) Elektronisk 1930- (Hein Online + EBSCOhost Business Source Complete
Engelsk- og skandinavisk-sproget nordisk tidsskrift. Længere artikler af nordiske forfattere; anmeldelser inden for bl.a. folkeret, menneskerettigheter, komparativ ret
Nordisk tidsskrift for kriminalvidenskab
Trykt Se titlen i SDUB's katalog (Trykt 1951-, fra 1979 i Jurabiblioteket Odense)
Tidsskriftets hjemmeside; indholdsfortegnelser og titler på anmeldte bøger siden 2001 (men ikke fuldtekst)
Nordisk Domssamling
idunn.no/jus Elektronisk 2002-
Korte referater af vigtige domme i de nordiske højesteretter, opdelt efter emne. Henvisning til, hvor hele teksten af afgørelserne kan findes. Nordisk Domssamling har vært udgivet siden 1958
Scandinavian studies in law
Tidsskriftets hjemmeside Elektronisk (1957-2007, vol 1-50 frit tilgængelig)
Trykt se titlen i SDUB's katalog 1988- i Jurabiblioteket Odense, løbende
Artikler af skandinaviske jurister, hovedsagelig akademiske, inden for alle retsområder. Mange artikler er originale, men en del er også tidligere udgivet, nu opdateret og oversat til engelsk fra dansk, norsk eller svensk med henblik på at præsentere skandinavisk jura internationalt  
Svensk Juristtidning
- er i den svenske Karnov (adgang fra databaselisten)
Tidsskrift for rettsvitenskap
idunn.no/jus Elektronisk 2002-
Trykt se titlen i SDUB's katalog
Det vigtigste generelle juridiske tidsskrift i Norden med større artikler, anmeldelser og bogomtaler.
 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies