Menu

Juridiske bibliografier

 • Dansk Juridisk Bibliografi (DJB)
 • Dansk Juridisk Bibliografi 1988-98 (KB's katalog)
  Dansk juridisk bibliografi 1999-2004 (KB's katalog)
  DJB trykt 1950-1989 er i Jurabiblioteket Aaoe-da. Bemærk: Frem til 1989 er bibliografien fuldstændig indenfor det juridiske emneområde, derefter skal man supplere med artikelsøg i Bibliotek.dk

 • Nordisk kriminologi
  Bibliography of Nordic Criminology (BNC) og Criminal Justice in Denmark (CJD)
  Referencer til bøger, artikler, kapitler, forskningsrapporter m.m. 

   
 • Artikelsøgning i bibliotekets bibliografiske databaser
  - specielt artikler udgivet i og omhandlende europæiske forhold
  Hein Online, Westlaw og Lexis-Nexis medtager mange amerikanske og i øvrigt engelsksprogede tidsskrifter. Fordelen ved disse baser er, at mange af de artikler, man finder, umiddelbart kan ses i fuld tekst. Det er vanskeligere både at lave emnesøgninger i europæiske tidsskrifter og lokalisere den fulde tekst elektronisk. Inden for fag som sociologi, økonomi, statskundskab og psykologi findes der en enkelt eller nogle få fokuserede bibliografiske baser (såsom Sociological Abstracts, EconLit, International Political Science Abstracts, PsycINFO), der medtager store dele af den internationale faglitteratur på området. Søger man i en af disse baser + en eller nogle få hos Ebsco (eks. for statskundskab Political Science Complete), er man godt hjulpet uden at skulle alt for mange steder hen. Der er dog her kun tale om bibliografiske baser, hvor man typisk kun har en henvisning, ikke den fulde tekst i selve basen, men via den såkaldte "SFX knap" kan man hurtigt lokalisere artiklen i den base, hvor den evt. findes i fuld tekst, fx hos Hein Online, Kluwer, Springer, Oxford, Cambridge etc.
 • SDUB abonnerer på 3 internationale juridiske bibliografiske baser; der er adgang via databaselisten på forsiden af fagbiblioteket for Jura

  1. Index to Foreign Legal Periodicals (IFLP)
  The Index to Foreign Legal Periodicals, produced by The American Association of Law Libraries, provides access to legal literature worldwide, covering all forms of foreign (non-Anglo-American) law. This includes comparative law and legal systems, such as Islamic law; socialist law; public and private international law; and transnational commercial law. The data is not limited by country of publication, but rather type of publication. Thus, while publications concerning British and American law are not included, British and American publications concerning foreign law are included. The types of documents covered include journal articles, congress reports, essay collections, yearbooks, and book reviews. The database encompasses all languages. Materials in Greek, Cyrillic, and East Asian vernacular are Romanized according to Library of Congress standards. Arabic and Hebrew titles are translated into English or French. Years of Coverage: 1985-
  Medtager artikler i flere nordiske tidsskrifter, fx UfR (1148 artikler indekseret), Forvaltningsrättslig Tidskrift, Tidsskrift for Rettsvitenskap, Lov og Rett: Norsk Juridisk Tidsskrift mm

  2. Index to Legal Periodicals
  Index to Legal Periodicals provides an index to articles from more than 500 legal journals, yearbooks, institutes, bar association organizations, university publications, law reviews, and government publications. The indexed items originate from the United States, Puerto Rico, Great Britain, Ireland, Canada, Australia, and New Zealand. All citations conform to the current Uniform System of Citation, published by Harvard Law Review Association.
  Vært: Nexis UK. Bemærk, vi kan desværre ikke linke direkte til denne base. Når man klikker på den fra databasesiden, kommen man ind på Nexis UK, og man skal først finde/vælge denne base som kilde (gøres via "Find source")

  3. Legal Journals Index
  Legal Journals Index indexes articles from legal journals published in the United Kingdom and Europe as well as journals covering topics pertaining to the laws of the European Community and its Member States.
  Vært: Westlaw. Bemærk, vi kan desværre ikke linke direkte til denne base. Når man klikker på den fra databasesiden, kommen man ind på Westlaw, og man skal her skrive denne bases kode: LJI i feltet til venstre "Search for a database"

  Af disse 3 baser er den bedste for europæiske forhold, som det fremgår, den første (IFLP); den indekserer artikler i en lang række europæiske landes juridiske tidsskrifter; desværre er den ikke er så komplet og opdateret som ønskeligt. Desuden, men uden sammenhæng med kvaliteten, er det noget underligt at man i Europa  skal bero på "The American Association of Law Libraries" til at gennemse tidsskrifter på fx fransk og tysk og sørge for at vi kan søge artikler i dem. Selv om den 3. af ovennævnte annoncerer med europæiske tidsskrifter, virker dækningen er meget ringe.

  Samfundsfaglige, ikke decideret juridiske bibliografiske baser:
  Der er to Ebsco-baser som har mange juridiske tidsskrifter, Academic Search Premier og Business Source Complete (i denne er ca. 360 tidsskrifter af Ebsco klassificeret med emnet "Law"). De fleste er amerikanske, men der findes dog også europæiske, fx. European Journal of Migration & Law, eneste sted hvor dette tidsskrift er tilgængeligt i fuldtekst (men med 1 års embargo). Nogle tidsskrifter findes i fuld tekst både i en Ebsco base og hos HeinOnline. En anden base i Ebsco, der i nogle tilfælde kan bruges, er International Bibliography of the Social Sciences, og Political Science Complete. Til retssociologi, kriminologi mm. også Sociological Abstracts.
  Den mest generelle samfundsvidenskabelige, bibliografiske base, Social Sciences Citation Index (SSCI) som er den del af "Web of Science", opregner i sin titelliste 142 juridiske tidsskriftttitler, mange amerikanske og ellers en del titler fra større internationale forlag (Oxford, Cambridge, Springer, Kluwer etc.), alt i alt ikke ret mange europæiske, kun meget få på andre sprog end engelsk. SSCI har ingen fuldtekst artikler, men en unik citationssøgefacilitet, som gør at man kan finde (nyere) artikler der citerer en given (ældre) kilde, dvs. en form for ikke-verbal emnesøgning.

  Der ser ikke ud til at være mulighed for, at man i nogen af disse baser kan begrænse sig til europæiske tidsskrifter, eller europæisk ret.

  En yderligere mulighed for at finde juridiske artikler (i fuld tekst), er ved at opsøge de enkelte forlag eller endog det enkelte tidsskrifts egen hjemmeside og indholdsfortegnelse, hvis man ved - eller forventer - at titlen er meget relevant for ens emne. Hvis man fx har et emne, hvor svensk ret også skal beskrives, bør man således bl.a. gå ind i den svenske Karnov og søge i Svensk Juristtidning. Fordelen er, at man her får total fuldtekstsøgemulighed (dvs. i artiklernes tekst) og derfor kan lave en meget sikrere søgning end hvis man kun benytter en bibliografisk base.

   

  Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

  Acceptér cookies