Menu

Vejledning

Bogsamlingen

Man kan låne bøger om f.eks. idrætsfilosofi, idrætssociologi, idrætspsykologi, idrætshistorie, idrætspædagogik, idrætsmedicin og idrætsfysiologi, samt bøger om de enkelte idrætsdiscipliner: f.eks. fodbold, svømning og gymnastik.
Desuden har låneren af idrætslitteratur på SDUB den fordel, at idrættens "hjælpefag" som filosofi, psykologi, sociologi, historie, pædagogik, medicin og fysiologi er godt dækket. 

Bøgernes opstilling
(gælder kun Odense)

Bøgerne er opstillet på åbne hylder efter et system hvis oprindelse er SDUB's klassifikationssystem.
Herunder er hovedgrupperne for gruppe R, Idræt.
Ca. 65 % af SDUB's bøger er i magasin og må bestilles i kataloget.

Kort oversigt over bog-opstillingen på Campus Odense:

Idrættens forskningsmetode - idrætsteori  R:dd

Praktisk Idræt  Ra

Træningsfysiologi Rb
  - Træning basis træning Rba
  - Idræts- og sportsfysiologi  Rbb
  - Idrætsmedicin og - skader Rbc

Pædagogisk Idræt Re

Leg og Læring Rea

Trænergerning Rec

Idrætsundervisning - Idræts didaktik Reu

Humanistisk sport arkitektur og design Rha

Sportsfilosofi Rhf

Sports- og idrætskultur Rhk

Sport og religion Rhr

Sports- og idrætsantropologi Rhs

Idrætshistorie Rk

OL Rkol

Sport og samfundet Ro

Sportssociologi Roa

Sportsudøvelse Roaa

Samfundsforhold Roab

Sport og Kommunikation Rob

Sport- og idrætsøkonomi Roc

Idrætspolitik Rod

Idrætsmangament - idrætsadministration Roe

idrætsjura Rof

Idræts- og sportspsykologi Ro

Præstationsoptimering Præstationsudvikling Rpa

Talentudvikling Rpb

Holistisk - miljø - omgivelser økologi Rpc

Præstationshæmning Rpd

Sundhed og livsstil Rpe


E-bøger

Biblioteket abonnerer også på en lang række pakker med e-bøger. Disse e-bøger bliver løbende gjort tilgængelige fra bibliotekets katalog.
Disse e-bøger er i sagens natur altid tilgængelige for brugerne. De enkelte forlag har udviklet forskellige platforme til læsning af bøgerne. Der kan være begrænsning på antal print fra den enkelte bog. Fjernadgang er mulig for ansatte og studerende med tilknytning til SDU.
De fleste e-bøger er engelsksprogede titler, såvel i form af monografier som opslagsværker. Mange af monografierne er i Springer portalen.
Da stort set alle bøgerne er på engelsk, betyder det, at der skal søges i kataloget på relevante engelske fagbegreber.  Vi kan anbefale at bruge funktionen "Udvidet søgning" og begrænse til type= elektronisk materiale for at fokusere på e-bøgerne (og e-tidsskrifter)

 
Idræt: Tidsskrifter

Tidsskrifterne står enten tilgængelige for publikum på biblioteket eller de står i magasin (skal bestilles). Nyeste nummer af et tidsskrift kan ses under fremlægning i 14 dage (Odense). Institutter kan få cirkulation. Artikler kan rekvireres ved kopiering eller selvkopiering på biblioteket. Artikler som ikke er på biblioteket, skaffes fra andre biblioteker.

SDUB's tidsskrifter i papirform
Tidsskrifttitlerne søges i SDUB's katalog over bøger og tidsskrifttitler.

Følgende tidsskriftsignaturer er særligt relevante for faget:
Tidsskrifterne indenfor emnegruppen sport, idræt, leg, spil og dans = R
Tidsskrifterne indenfor emnegruppen: Fysiologi. Mennesket (herunder idrætsmedicin og idrætsfysiologi) = Vqt
Tidsskrifterne indenfor emnegruppen: Muskelsystemet, skeletsystemet = Vwe

Desuden  giver SDUB adgang til elektroniske tidsskrifter.

Idræt: Håndbøger


Elektroniske:

Encyclopædia Britannica (kun SDU)

Trykte (udvalgte):  

Udvalgte opslagsværker placeret på Informationssalen i Odense

Encyclopedia of world sport : From ancient times to the present / Editors: David Levinson and Karen Christensen. Santa Barbara, ABC-CLIO, 1996.Bind 1-3.  Placering: Informationssal idræt R(x) ENC Udlånes ikke.

International encyclopedia of women and sports / edited by Karen Christensen, Allen Guttmann, and Gertrud Pfister. New York : Macmillan Reference USA , 2001. Bind 1-3. Placering: Informationssal idræt R(x) INT Udlånes ikke.

International encyclopedia of dance / A project of Dance Perspectives Foundation, Inc. Founding editor: Selma Jeanne Cohen. New York, Oxford University Press, 1998. Bind 1-6. Placering: Informationssal musik, teater, film Iky(x) INT Udlånes ikke

 

    Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

    Acceptér cookies