Menu

Om bogsamlingen

Trykte bøger

Der anskaffes bøger og tidsskrifter indenfor alle fysikkens discipliner dog med særlig vægt på områder, hvor der forskes aktivt på Universitetet. Anskaffelserne omfatter for bøgernes vedkommende både trykte og elektroniske værker (e-bøger) mens tidsskrifterne i dag næsten udelukkende anskaffes i elektronisk format.
Bøger findes ved at benytte bibliotekets katalog.

Bøger, som biblioteket ikke har anskaffet, kan bestilles ved benyttelse af den elektroniske bestillingsblanket.

På bibliotekets informationssal er opstillet en række håndbøger med relation til fysikkens fagområder. Disse kan frit benyttes eller udlånes som nat- weekend lån.

Bogsamlingen omfatter den nyeste litteratur og i bibliotekets database Odin kan findes over 3000 titler.
Bøgerne findes i hovedgrupperne:

  • Ua(Astronomi)
  • Uca(Fysik:grundprincipper)
  • Ucb(Mekanik)
  • Ucc(Svingninger)
  • Ucd(Atom ogmaterialefysik).

Bøger med relation til Nanobioscience kan også findes under Biologi (Ue-) og Medicin(V-). Bøger med særlig vægt på tekniske aspekter kan findes i det tekniske fagbibliotek ved indgang syd på biblioteket på Campusvej.

Bøgerne indenfor fysik er, i Odenseafdelingen, opstillet på fagsalen i bibliotekets sydlige ende samt i magasin.
Der anskaffes knap 200 trykte titler om året og bogforslag modtages gerne.(Sendes til fagreferenten i fysik og benyt gerne den elektroniske blanket).
Bøger, som biblioteket ikke har anskaffet, kan bestilles ved brug af den elektroniske bestillingsblanket. Biblioteket vil herefter forsøge at anskaffe materialet udefra.

E-bøger

Biblioteket abonnerer også på en lang række pakker med e-bøger. Disse e-bøger bliver løbende gjort tilgængelige fra bibliotekets katalog.
Disse e-bøger er i sagens natur altid tilgængelige for brugerne. De enkelte forlag har udviklet forskellige platforme til læsning af bøgerne. Der kan være begrænsning på antal print fra den enkelte bog. Fjernadgang er mulig for ansatte og studerende med tilknytning til SDU.
De fleste e-bøger er engelsksprogede titler, såvel i form af monografier som opslagsværker. Mange af monografierne er i Springer portalen.
Da stort set alle bøgerne er på engelsk, betyder det, at der skal søges i kataloget på relevante engelske fagbegreber.  Vi kan anbefale at bruge funktionen "Udvidet søgning" og begrænse til type= elektronisk materiale for at fokusere på e-bøgerne (og e-tidsskrifter)

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies