Menu

Beskrivelse af DatabaserDatabaser og OpslagsværkerSyddansk Universitetsbibliotek abonnerer på en række databaser med relevans for fysikkens fagområder.
Disse vil ofte indeholde referencer til materiale i fuldtekst.Hvis biblioteket har tegnet licens til materialet kan man linke direkte til fuldteksten.
Her angives kun de største og vigtigste af baserne. En komplet fortegnelse over baserne kan findes i  MetaLib under databaser.


Web of Science (Science Citation Index)

Type: Citationsindex, Bibliografi 

Science Citation Index ( 1945-) Klassisk opslagsværk som dækker de naturvidenskabelige fagområder og medicin. Mere en 3000 centrale tidsskrifter analyseres. Søg litteratur ud fra oplysninger om bl.a. titel, forfattere og citationsdata. Omfattende værktøjer til at analysere data er indbygget i søgefladen.   

INSPEC. Tidl. Physics Abstract (1898-1999 )

Type: Bibliografi

Dækker fagene fysik, elektronik og datalogi. Basen svarer til de trykte bibliografier Physics Abstracts (SDUB i magasin), Electrical & Electronic Abstracts (Findes på Odense Tekniske Bibliotek (OTB)) og Computer & Control Abstracts ( Findes på Matematisk Bibliotek (MB)) . Mere end 4000 tidsskrifter samt en del konferencer og enkelte bøger indekseres. Artikler og abstracts fra 1968 og til nu. Perioden 1898-1967 er dækket i den trykte version.

Adgang til INSPEC  er via internet - kun adgang indenfor SDUs netværk.

Springer Materials (Tidl. Landolt-Börnstein)

Type: Faktadatabase

Springer Materials( Numeriske data og funktionelle relationer indenfor Videnskab og Teknologi) er en systematisk og dækkende samling af kritisk evaluerede data fra alle områder af fysik, kemi og relaterede felter- såsom fysisk kemi, biofysik, geofysik, astronomi, materialevidenskab og teknologi.
Bemærk! alle data/artikler frem til 2001 kan ligeledes findes i den  trykte version, som haves komplet på SDUB (Informationssalen, Odense), hvor abonnementet ophørte.

Desuden forefindes på bibibliotekets Informationssal mange andre trykte
opslagsværker
indenfor Fysik. 

Databaser hos Dokumentationsafdelingen

Endvidere kan bibliotekets dokumentationsafdeling, efter vurdering af det pågældende informationsbehov, tilbyde on-line søgning i en lang række databaser for bibliotekets brugere. De mest anvendte baser er INSPEC (Physics Abstract) og COMPENDEX (Engineering Abstract) hos Databaseværten STN (Scientific and Technical Network.)
Her kan hentes en fuldstændig beskrivelse af STNs databaser i PDF-format.
Henvendelse til fagreferenten i fysik.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies