Menu

Hvor står materialerne

Romansk filologi omfatter bøger og tidsskrifter indenfor - i prioriteret rækkefølge på SDUB efter omfang - fransk, spansk, italiensk. Portugisisk og rumænsk er repræsenteret i meget begrænset omfang.

Der findes udover SDUBs samlinger et Fællesbibliotek for romansk til brug for forskere og studerende på universitetet.

 Hele den italienske skønlitteratur er sat i lukket magasin.

De trykte tidsskrifter er for størstedeelen placeret i magasin i Odense. Kun en mindre del står fremme til selvbetjening. Foruden de løbende abonnementer haves mange ophørte og ældre tidsskrifter i magasin.

Systemgrupper:


Romansk

Gh Romansk litteratur
Fh Romansk sprog


Den vigtigste bibliografi vedrørende det fællesromanske er Zeitschrift für romanische Philologie. Bibliographie (1909 - 1960), opstillet på Informationssalen under Aagh. Fortsat som: Romanische Bibliographie. 1961 - 1993.

Fransk

Gj: Fransk Litteraturhistorie
Hj: Fransk Skønlitteratur
Fj
: Fransk Sprog

Bøgerne er opstillede på åbne Fagsale i bibliotekets nordlige del, samt i magasin.


Italiensk

Gi: Italiensk Litteraturhistorie
Hi
: Italiensk skønlitteratur
Fi: Italiensk sprog

Italiensk faglitteratur står dels på åben fagsal, dels i magasin.
Italiensk skønlitteraur står kun i lukket magasin.

Spansk og Latinamerikansk- spansk

Gk: Spansk litteraturhistorie
Hk: Spansk skønlitteratur
Fk: Spansk sprog

Gkxqc: Latinamerikansk-spansk litteraturhistorie
Fkq: Latinamerikansk-spansk sprog

Bøgerne opstilles i Odense dels på åbne hylder i humanistisk bogfagsal i nord (under signaturerne Gk, Fk, og Hk), dels i lukkede magasiner, dels på Informationssal (opslagsværker).

Romansk

Bibliotekets materialer er opstillet rundt omkring på de forskellige campi. I kataloget  kan du se, hvor de enkelte materialer er placeret, og om de er udlånt eller ej. Du kan låne alle materialer gennem dit lokale bibliotek, uanset hvor materialet er opstillet.

Se kort over bibliotekets afdelinger her.

Bøger er opstillet systematisk efter emne. Trykte tidsskrifter er opstillet alfabetisk efter titel. Andre materialeformer kan være opstillet separat.

Materialer, som står i magasin, kan lånes på almindelig vis. De skal blot bestilles via kataloget. Materialer, som står på læsesal, informationssal eller semesterhylde, kan kun lånes som natlån, eller du kan evt. tage kopier på biblioteket. Disse materialer kan ikke bestilles via kataloget. Læs mere om natlån her.

Hvis du bestiller bøger (som er hjemme) fra andre afdelinger inden kl. 12, kan du normalt hente dem næste dag efter kl. 12. Læs mere om låneregler og levering.

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies