Menu

Fagportaler

 

PharmaXChange.info
Welcome to PharmaXChange.info - a website designed to help students learning pharmacy, pharmaceutical sciences, health sciences, medicine, biology, chemistry and other related topics.

Udvalgte link i øvrigt:

Opslagsværk

KIROS Kemisk Institut, Århus Universitet.
Register Over Sikkerhedsdata for kemiske stoffer. R- og S-sætninger for mere end 5400 kemikalier

Medicin.dk - Infomatum A-S
Medicin.dk indeholder en beskrivelse af alle markedsførte humane farmaceutiske specialiteter inkl. sygehusspecifikke farmaceutiske specialiteter (SAD-præparater). Herudover er der i de terapeutiske grupper nævnt enkelte klinisk vigtige præparater/stoffer samt en del lægemidler. 

Tidsskrifter

Lægemiddelforskning
Tidsskrift fra det Farmaceutiske Fakultet. København Universitet. Årgangene 1996-  kan frit hentes på nettet i PDF format.


Klinisk farmakologi / lægemiddelressourcer

Biblioteket. Danmarks Farmaceutiske Højskole 

Antibiotic Guide
The Antibiotic Guide from from John Hopkins Division of Infectious Diseases is a "decision support tool" intended to provide clinicians with concise, digested, timely information about the diagnosis and treatment of infectious diseases. The information is arranged so that it is clinically useful at the point of care, instantly.

DrugInfoNet
Indeholder såvel farmakologisk som generel information

DRUID 
DRUID er en database med legemiddelinteraksjoner, administrert av Institutt for Farmakoterapi ved Universitetet i Oslo. Her kan du søke etter klinisk relevante legemiddelinteraksjoner ved å bruke norske preparatnavn/ handelsnavn.  

Food and Drug Administration Home Page
FDA (USA) har nyhedsstof om lægemidler og medicinsk teknologi

Institut for Rationel Farmakoterapi
Institut for Rationel Farmarkoterapi blev oprettet 1. oktober 1999 som et institut tilknyttet Lægemiddelstyrelsen. Instituttet har til opgave at sikre befolkningen den mest rationelle udnyttelse af  det forhåndenværende lægemiddelsortiment ud fra såvel virkningsmæssige som økonomiske synspunkter. Arbejdsområdet omfatter såvel den primære som den sekundære sundhedssektor.

Janus
Janus är ett elektroniskt besluts- och kunskapsstöd, som underlättar förskrivningen av läkemedel och förbättrar patientens läkemedelsbehandling. Janus ger förskrivaren tillgång till expertgranskad och producentobunden information. Janus har utvecklats på initiativ av LÄKSAK (Läkemedelssakkunniga i Stockholms läns landsting) i samarbete med Karolinska instituttet. Janus består av tre integrerade delar: ett förskrivningsprogram med beslutsstöd, ett Internet-baserat kunskapsstöd - Janus webb - och en databas med producentobunden läkemedelsinformation. Janus indeholder nu også en database om lægemiddelinteraktion.

Medicin.dk (Lægemiddelkataloget)
Formålet med Medicin.dk (tidligere Lægemiddelkataloget) er at give en vejledning i anvendelsen af lægemidler til human brug til sundhedsprofessionelle. Medicin.dk er skrevet af læger, tandlæger og farmaceuter. Overensstemmende med sædvane i videnskabelige tidsskrifter er artiklerne gennemgået af referenter, der ligesom forfatterne har specialviden inden for de pågældende områder. Medicin.dk er udarbejdet på baggrund af den foreliggende videnskabelige litteratur og forfatternes kliniske erfaring. Medicin.dk indeholder en beskrivelse af alle de i Danmark markedsførte lægemidler til humant brug. Desuden indeholder medicin.dk er oversigt over de terapeutiske grupper, en beskrivelse af de lægemidler der indgår i grupperne, deres anvendelsesområde, behandlingsvejledninger samt forslag til præparatvalg. Der er ikke altid fuld overensstemmelse mellem oplysningerne i Medicin.dk og Lægemiddelstyrelsens produktresumeer.

Medilexicon
A dictionary of pharmaceutical medicine

PharmWeb Pharmacy Information on the Internet
Farmaceutisk info på Internet

RxList - The Internet Drug Index - RxList.com, Inc.
Udmærket katalog over lægemiddelressourcer på Nettet

The Pharmaceutical Search Engine
God søgemaskine til farmakologiske og farmaceutiske ressourcer på Nettet

iScienceSearch
Søgemaskine for farmaci, kemi og biologi. iScienceSearch tillader søgning på struktur, CAS register nummer, navne, synonymer og fritekst i mere end 86 gratis kemiske databaser og videnskabelige tidsskrifter.

World Pharma Web
Masser af nyhedsstof indenfor det farmaceutiske område

The World-Wide Web Virtual Library: Pharmacy 
This page includes all the Pharmacy Related (loosely defined) Internet Resources that the editor knows about

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies