Menu

Beskrivelse af DatabaserDatabaser og OpslagsværkerBibliotekstilbuddet omfatter en række centrale famakologiske og farmaceutiske oplagsværker på Nettet, herunder The British Phamacopoiea, Martindale og Drugdex.
Det store kemiske bibliografiske opslagsværk Scifinder omfatter både Chemical Abstract og Medline, som rummer meget materiale relevant for de farmaceutiske fag . 
Disse vil ofte indeholde referencer til materiale i fuldtekst.Hvis biblioteket har tegnet licens til materialet kan man linke direkte til fuldteksten.
Her angives kun de største og vigtigste af baserne. En komplet fortegnelse over baserne kan findes i  MetaLib under databaser.


Medline CSA

Type:  

Bibliografi

Beskrivelse:  

MEDLINE on this service contains over 4 million citations and abstracts, providing unparalleled access to worldwide biomedical literature. The database contains a broad range of medical topics relating to research, clinical practice, administration, policy issues, and health care services. Produced by the U.S. National Library of Medicine, MEDLINE contains all records published in Index Medicus and since 2002, most citations previously included in separate NLM specialty databases such as SPACELINE and HISTLINE. Subject content includes anatomy; communication disorders; microbiology; paramedical professions; pathology; physiology; psychiatry; toxicology; dentistry; parasitology; reproductive biology; epidemiology; gene therapy; surgical and pharmaceutical intervention; nursing practice; ethical and legal issues; institutional operations; laboratory techniques and procedures; diagnosis and management; clinical research trials and experimental treatment protocols; legislation and regulation; allied health specialties; continuing education; investigational drugs and new drug uses, and some veterinary medicine.

Udgiver:  

Cambridge Scientific Abstracts (CSA)

Udgiver URL:  

http://www.csa.com/

Lavet af:  

United States National Library of Medicine (NLM)

Søgehints:  

There are no ISBNs in this database.

Subject searches include titles and abstracts in the search.

When searching for author names, either use just the last name or try a Boolean OR search with and without the middle initial such as Spear, Matthew OR Spear, Matthew A

Adgang:  

Adgang fra SDU, SDUB og OUH. Fjernadgang for ansatte og studerende på SDU og OUH. /
Access from SDU, SDUB and OUH. Remote access for staff and students at SDU and OUH.Scifinder Scholar

Alternativ navn:  
Chemical Abstract Online

Type:  Bibliografi

Beskrivelse:  Tilgængelig fra Internettet via direkte adgang fra web.
Omfatter alle aspekter af fundamental og anvendt kemi.
Scifinder Scholar giver mulighed for at søge efter kemiske strukturer, reaktioner, fysisk-kemiske data, artikler, bøger, forfattere og meget mere.
Caplus delbasen indekserer mere end 35 millioner dokumenter fra over 8000 tidsskrifter.
Registry delbasen indeholder data fra over 67 millioner kemiske stoffer.
Casreact delbasen omfatter kemiske reaktioner.
Dækning: 1907ff.

Vejledning til søgning:
Kan findes på CAS hjemmeside.

Adgang:  Direkte Webadgang til Scifinder. Denne adgang kan bruges af studerende og ansatte med tilknytning til Syddansk Universitet og kræver registrering med anvendelse af gyldig SDU mail adresse.
Øvrige brugere bedes henvende sig på informationssalen, Campusvej eller fagreferenten i kemi.
For yderligere oplysning om webadgangen, se databasesiderne.

Copyright: Kun til personligt studie- og forskningsbrug for SDU ansatte og studerende.

Category/Subcategory:  
Naturvidenskab / Kemi
Teknik / Kemi, Bioteknologi og Miljøteknologi
Sundhedsvidenskab / Lægemiddelvidenskab
 

Reaxy

Alternativ navn:  Crossfire, Beilstein og Gmelin

Type:  Bibliografi, opslagsværk

Beskrivelse:  Tilgængelig: Via Internettet
Online version af’ ’Beilsteins Handbuch der Organischen Chemie’ og ’Gmelins Handbuch der Anorganischen Chemie’.
Beilstein delbasen omfatter over 10 millioner organiske stoffer.
Beskriver kemiske navne, egenskaber (kemiske,fysiske og fysiologiske data) samt synteser. Beilstein abstracts er medtaget fra
1980-. Dækningen er fra det 18th århundrede til nutiden.
Gmelin delbasen omfatter over 2.5 millioner uorganiske og organometalliske stoffer. Alle typer af kemiske og fysiske data registreres. Dækningen er fra 1772 til nutiden.
Systemet giver mulighed for struktur- og reaktionssøgninger

Vejledning til søgning: Kan findes på Reaxy Training Centre

Adgang:  Fra SDU, SDUB og OUH. Fjernadgang for ansatte og studerende på SDU og OUH. 
 
Copyright:  Kun til personligt studie- og forskningsbrug

Category/Subcategory:  
Naturvidenskab / Kemi
Teknik / Kemi, Bioteknologi og Miljøteknologi
Sundhedsvidenskab / Lægemiddelvidenskab

Alternativ publikationsform: Beilstein (Organisk kemi) (Trykt version haves komplet til og med 1997 (5 suppleringsværk vol.27))
Gmelin (Uorganisk kemi),(Trykt version haves komplet til og med 1997.) 

Web of Science (Science Citation Index)

Type:
Citationsindex, Bibliografi 

Science Citation Index ( 1945-) Klassisk opslagsværk som dækker de naturvidenskabelige fagområder og medicin. Mere en 3000 centrale tidsskrifter analyseres. Søg litteratur ud fra oplysninger om bl.a. titel, forfattere og citationsdata. Omfattende værktøjer til at analysere data er indbygget i søgefladen.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies