Menu

Webressourcer - Revision og regnskab

Her finder du udvalgte databaser og andre webressourcer, som er særligt relevante inden for fagområdet.

Magnus

I Magnus finder du lovstof og artikler om emnerne skat, jura, regnskab og revision. Her finder du love, domme og afgørelser, standarder, kommentarer og litteratur samt eksterne webkilder. Hvis du specifikt ønsker artikler inden for revision og regnskab så er det mere overskueligt at søge via Tidsskriftguiden, der kan vælges i fanebladet længst til højre.  

Karnov Jura

I Karnov finder du dansk lov med noter og kommentarer. Der er desuden adgang til Revisorhåndbogen i fuld tekst.  Du finder Revisorhåndbogen Regnskab ved at klikke på Regnskab. Revisorhåndbogen Revision finder du under Revision. Via Karnov kan du desuden få adgang til tidsskriftet Revision og Regnskabsvæsen i fuld tekst. 

Revisorhåndbogen

I Revisorhåndbogen (Regnskab) finder du regnskabslove, selskabslove samt danske regnskabsvejledninger i fuld tekst.

I Revisorhåndbogen (Revision) finder du love vedr. Statsautoriserede og Registrerede revisorer samt revisionsstandarder i fuld tekst.

 

FSR - danske revisorer er brancheorganisationen for godkendte revisorer i Danmark. Siden indeholder faglig information og nyheder.

 

Regnskabsstandarder

I Magnus har du adgang til regnskabsstandarder i fuld tekst (du finder dem under Regler -> Standarder og fortolkningsbidrag):

International Financial Reporting Standards (IFRS) de gældende standarder IFRS 1- IFRS 13 på engelsk og enkelte på dansk

International Accounting Standards (IAS) de gældende standarder IAS 1 - IAS 41 på dansk og engelsk

IFRIC og SIC interpretations

 

Revisionsstandarder

Revisorhåndbogen (Revision) har du adgang til forskellige revisionsstandarder i fuld tekst:

Internationale standarder om kvalitetsstyring og revision: De gældende standarder ISA 200 - ISA 810, samt forord, begrebsramme og ISQC 1.  

Yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning: Bilag til Internationale standarder om revision

Standarder om review og andre opgaver

Tilbagetrukne revisionsstandarder (disse blev trukket tilbage 1. maj 2011 og brugen af dem udfases. De erstattes af Internationale standarder om kvalitetsstyring og revision)

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies