Menu

Fagportaler

Her finder du udvalgte fagportaler og andre ressourcer, som er særligt relevante inden for faget.

Forskningsinstitut m.m.

 • SBi
Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) skaber forskningsbaseret viden der forbedrer byggeriet og det byggede miljø. 
Fællessekretariatet for eftersyns- og mærkningsordningerne
FEM-sekretariatet - eller fællessekretariatet for eftersyns- og mærkningsordningerne - arbejder med den daglige drift af de fem eftersyns - og mærkningsordninger. Under hver ordning kan man bl.a. finde relevante vejledninger og håndbøger, love og bekendtgørelser, anvisninger i at blive konsulenter og eksperter m.m.
Byggeriets Ankenævn
Privat ankenævn oprettet i samarbejde mellem Dansk Byggeri og Parcelhusejernes Landsforening. Afgørelser (2003- ) omtales tematisk i årsberetninger. Nævnet behandler klager, der ikke overstiger 1 mill. kr. incl. moms. Sitet har en liste over de firmaer, der ikke efterkommer nævnets afgørelser.
Byggecentrum
Selvejende institution stiftet af byggeriets myndigheder og organisationer. Informerer om byggeri, energi og miljø til professionelle og forbrugerne. Finansieres af kunderne uden offentlige tilskud.
Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse
Byggeskadefonden vedrørende byfornyelse har til opgave at gennemføre eftersyn af byfornyede ejendomme. Der vises eksempler på byggetekniske erfaringer. Fonden kan yde økonomisk støtte til udbedring af byggeskader. Gratis brochurer kan bestilles.
Arkitekturkanon
12 udvalgte arkitekturværker, der siger noget om arkitektonisk kvalitet, danske arkitekturværdier og om den dybere betydning af arkitekturen som del af vores kultur. Alle værker spejler den forudgående tradition og dens arkitektoniske udsagn samtidig med de peger fremad og pejler fremtidige arkitektoniske positioner.

Ressourcer og viden

 • BygNet
Byggeriets informationsportal til bl.a. artikelbasen ARTUR samt andet information om byggeri.
Bygviden
Bygviden formidler eksisterende byggeteknisk viden om materialer, konstruktioner og udførelse inden for tømrer-, snedker-, maler- og murer/entrepenørbranchen. Bygviden er en gratis tilgængelig søgemaskine og emneindeks over byggeteknisk viden. Her finder du alt fra lovstof og anvisninger, til branchebeskrivelser, byggevarer og byggeerfaringer.
Dansk Indeklima Mærkning
Dansk Indeklima Mærkning (DIM) er en frivillig mærkningsordning for byggevarers påvirkning af indeklimaet. Formålet med indeklimamærkningen er at forbedre indeklimaet i bygninger. Oversigt over de godkendte byggevarer.
Byggeri.dk
Meget omfattende portal indenfor byggeriet rettet både mod professionelle og amatører. Alle aspekter er dækket, f.eks. anvisninger på udførelse af konstruktionsdetaljer, debatstof, lister over håndværkere, byggemarkeder, forskellige former for faghandel, produkter.
Lokale- og Anlægsfonden
Lokale- og Anlægsfonden udvikler, støtter og rådgiver bl.a. om byggeri inden for idræt, kultur og fritid. På hjemmesiden finder du bl.a. eksempler på byggerier, der har modtaget støtte. Du kan også læse om krav og mål til f.eks. idrætsanlæg og få inspiration til byggeri.
Dansk Arkitektur Center
Centeret betegner sig som et visionarium, hvis idé er at udvikle og formidle viden om arkitektur, byggeri og byudvikling med fokus på fremtiden. Siden indeholder en oversigt over udstillinger og aktiviteter, den har oplysninger om branche og netværk og en online boghandel.
Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur
Privat forening der arbejder for fredning, bevaring og udvikling af bygnings- og landskabskulturen i Danmark..
Vejdirektoratet
Vejdirektoratets side om tal og statistik, her finder du en bred vifte af oplysninger og statistik med relation til trafik og transport i Danmark.
Tolerancehåndbøger
Dansk Byggeri har udgivet fem faglige håndbøger, under den fælles titel Hvor går grænsen? Bøgerne fastlægger tolerancer og måleregler for fag, byggematerialer og bygningsdele. Bøgerne kan downloades gratis
Dansk Byggeskik
Dansk Byggeskik er et projekt lanceret den 30. april 2009 , der beskriver byggeteknik for etageejendomme fra perioden 1850 - 1970. Projektet er et samarbejde mellem blandt andre Byggecentrum, BYG-DTU, GI og Realdania
 
Produkter og ”Gør-det-selv”

Altomhus.dk - illustreret byggeordbog
Visuel, interaktiv og instruktiv portal for fagfolk og private med illustrationer, definitioner, viden og forklaringer om huse og byggeri. Der kan søges visuelt bygningsdel for bygningsdel - eller som fritekst i søgefeltet - samt i emneinddelt ordbog. Portalen udvikles løbende.
Rockwools guider
Vejledning i isoleringsarbejde både for private og professionelle. Bygningstekniske detaljer og praktiske anvisninger. Beregning af besparelser ved efterisolering. Elektronisk adgang til Rockwools brochure- og informationsmateriale.
Pas på dit hus
Rapporten er henvendt til alle Danmarks husejere - også vordende husejere. Samtidig er Pas på dit hus en hjælp til at forstå Huseftersynsordningens tilstandsrapport.
HFB, Håndbog for Bygningsindustrien
Byggebranchens vigtigste opslagsværk med mere end 80.000 henvisninger til producenter og leverandører af byggevarer og bygningsmaterialer. Bl.a. datablade og e-mail adresser.
Productinformation.dk
Servicen indeholder hurtig og enkel adgang til informationer om markedets byggematerialer inkl. beskrivelsestekster og CAD detaljer.


Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies