Menu

Vejledning

Bøgernes opstilling (gælder kun Odense)

Bøgerne er opstillet på åbne hylder efter et system hvis oprindelse er SDUB's klassifikationssystem.
Herunder er hovedgrupperne for gruppe R, Idræt samt fysiologi Vqt og Muskelskeletal systemet Vwe angivet.
Ca. 65 % af SDUB's bøger er i magasin og må bestilles i kataloget.


Kiropraktik og fysioterapi: Bogsamlingen

Man kan finde bøger indenfor disse to områder i den medicinske bogsamling under:

Kiropraktik Vwb 905

Fysioterapi Vwb 460

Idræt: Bogsamlingen

Man kan låne bøger om f.eks. idrætsfilosofi, idrætssociologi, idrætspsykologi, idrætshistorie, idrætspædagogik, idrætsmedicin og idrætsfysiologi, samt bøger om de enkelte idrætsdiscipliner: f.eks. fodbold, svømning og gymnastik.
Desuden har låneren af idrætslitteratur på SDUB den fordel, at idrættens "hjælpefag" som filosofi, psykologi, sociologi, historie, pædagogik, medicin og fysiologi er godt dækket. 

Kort oversigt over bog-opstillingen på Campus Odense:

Idrættens forskningsmetode - idrætsteori  R:dd

Praktisk Idræt  Ra

Træningsfysiologi Rb
Træning basis træning Rba
Idræts- og sportsfysiologi  Rbb
Idrætsmedicin og - skader Rbc
Pædagogisk Idræt Re
Leg og Læring Rea
Trænergerning Rec

Idrætsundervisning - Idræts didaktik Reu
Humanistisk sport arkitektur og design Rha
Sportsfilosofi Rhf
Sports- og idrætskultur Rhk
Sport og religion Rhr
Sports- og idrætsantropologi Rhs
Idrætshistorie Rk
OL Rkol

Sport og samfundet Ro

Sportssociologi Roa

Sportsudøvelse Roaa

Samfundsforhold Roab

Sport og Kommunikation Rob

Sport- og idrætsøkonomi Roc

Idrætspolitik Rod

Idrætsmangament - idrætsadministration Roe

idrætsjura Rof

Idræts- og sportspsykologi Ro

Præstationsoptimering Præstationsudvikling Rpa

Talentudvikling Rpb

Holistisk - miljø - omgivelser økologi Rpc

Præstationshæmning Rpd

Sundhed og livsstil Rpe

Elektroniske-bøger

Biblioteket abonnerer også på en lang række pakker med e-bøger. Disse e-bøger bliver løbende gjort tilgængelige fra bibliotekets katalog.
Disse e-bøger er i sagens natur altid tilgængelige for brugerne. De enkelte forlag har udviklet forskellige platforme til læsning af bøgerne. Der kan være begrænsning på antal print fra den enkelte bog. Fjernadgang er mulig for ansatte og studerende med tilknytning til SDU.
De fleste e-bøger er engelsksprogede titler, såvel i form af monografier som opslagsværker. Mange af monografierne er i Springer portalen.
Da stort set alle bøgerne er på engelsk, betyder det, at der skal søges i kataloget på relevante engelske fagbegreber.  Vi kan anbefale at bruge funktionen "Udvidet søgning" og begrænse til type= elektronisk materiale for at fokusere på e-bøgerne (og e-tidsskrifter)

 
Idræt: Tidsskrifter

Tidsskrifterne står enten tilgængelige for publikum på biblioteket eller de står i magasin (skal bestilles). Nyeste nummer af et tidsskrift kan ses under fremlægning i 14 dage (Odense). Institutter kan få cirkulation. Artikler kan rekvireres ved kopiering eller selvkopiering på biblioteket. Artikler som ikke er på biblioteket, skaffes fra andre biblioteker.

SDUB's tidsskrifter i papirform
Tidsskrifttitlerne søges i SDUB's katalog over bøger og tidsskrifttitler.

Følgende tidsskriftsignaturer er særligt relevante for faget:
Tidsskrifterne indenfor emnegruppen sport, idræt, leg, spil og dans = R
Tidsskrifterne indenfor emnegruppen: Fysiologi. Mennesket (herunder idrætsmedicin og idrætsfysiologi) = Vqt
Tidsskrifterne indefor emnegruppen: Muskelsystemet, skeletsystemet = Vwe

Desuden  giver SDUB adgang til elektroniske tidsskrifter

Tutorials omkring dit elektroniske kompendium med udgangspunkt i EndNote X5

Agenda for dit elektroniske kompendium

Oprette dit bibliotek i EndNote og få din første reference lagt ind

Find et elektronisk tidsskrift, en artikel og læg den ind i dit kompendium

PubMed, find artikel og læg ind i EndNote X5

Web of Science, find og læg ind i EndNote X5

Ebsco-databser som Cinahl, SportsDiscus, Academic Search Premier, find og læg ind

EndNote 5 kan hjælpe dig hurtigt til både kompendium og din litteraturliste i din opgave

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies