Menu

Fagportaler


Her finder du udvalgte fagportaler og andre ressourcer, som er særligt relevante inden for faget.

EMU : Biologi læringsportal for gymnasieskolen med almene og generelle links indenfor biologi.

EMU : Bioteknologi læringsportal for gymnasieskolen med almene og generelle links indenfor bioteknologi.

EMU : Natur og miljø læringsportal for gymnasieskolen med almene og generelle links indenfor natur og miljø.

Wikipedia: List of Biological Databases er en dynamisk og meget omfattende samling af links til relevante fagdatabaser.

NCBI National Center for Biotechnology Information er en omfattende bioteknologisk portal med tæt tilknytning til det amerikanske NIH (National Institute of Health) og NLM (National LIbrary of Medicine). Den indeholder forskellige databaser, softwarepakker, tutorials og e-bøger. Den dominerende biomedicinske database Pubmed indgår i NCBI og alle databaser er krydslinkede.   

EXPASY The ExPASy (Expert Protein Analysis System) Proteomics Server of the Swiss Institute of Bioinformatics (SIB) is dedicated to the analysis of protein sequences and structures as well as 2-D PAGE. 

KEGG A grand challenge in the post-genomic era is a complete computer representation of the cell, the organism, the ecosystem, and the biosphere, which will enable computational prediction of higher-level complexity of cellular processes and organism behaviors from genomic and molecular information. Towards this end we have been developing a bioinformatics resource named KEGG as part of the research projects of the Kanehisa Laboratories in the Bioinformatics Center of Kyoto University and the Human Genome Center of the University of Tokyo.

SpectroscopyNOW er en omfattende portal for spektroskopi.

 

Biokemi, molekylær biologi og bioteknologi

BindingDB The binding data database is a public database of measured binding affinities, focusing chiefly on the interactions of protein considered to be drug-targets with small, drug-like molecules. BindingDB contains 1,009,290 binding data, for 6,589 protein targets and 427,325 small molecules.

BioChemWeb.org The Virtual Library of Biochemistry, Molecular Biology and Cell Biology is provided as a service to scientists, educators, students and others simply interested in the subject. While many of the resources listed here are designed for scientific professionals, those that require little or no background are labeled as Beginner's Level.

Biokemisk nomenklatur Official recommendations on Biochemical & Organic Nomenclature, Symbols & Terminology etc. from the INTERNATIONAL UNION OF BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY.

EMBOSS The European Molecular Biologiy Open Software Source (EMBOSS) is a free Open Source software analysis package specially developed for the needs of the molecular biology (e.g. EMBnet) user community. The software automatically copes with data in a variety of formats and even allows transparent retrieval of sequence data from the web.

 

Enzymer og enzymologi

Enzyme Nomenclature Recommendations of the Nomenclature Committee of the International Union of Biochemistry and Molecular Biology on the Nomenclature and Classification of Enzymes by the Reactions they Catalyse This page contains general information on enzyme nomenclature (IUPAC's enzymdatabase)

Enzyme is a repository of information relative to the nomenclature of enzymes. It is primarily based on the recommendations of the Nomenclature Committee of the International Union of Biochemistry and Molecular Biology (ExPASy's enzymdatabase)

Brenda er en database der dækker enzymer og enzymreaktioner, med individuelle links til sekvens- og strukturdatabaser

Se også Wikipedia Enzyme

 

Toksikologi

TOXNET er en portal for toksikologi som indeholder både artikel-databaser (fx Toxline) og stof-databaser (fx HSDB). I stof-databaserne har hvert kemisk stof én primær indførsel. BEMÆRK: man kan søge i alle stof-databaser samtidig via ”MultiDatabase”, men man kan IKKE søge i både stof- og artikeldatabaser samtidig!

HSDB the Hazardous Substances Data Bank er én af de vigtigste stof-databaser i TOXNET.

TOXLINE er en af de vigtigste artikel-databaser i TOXNET. Information om indhold: Toxline Fact Sheet.

 

Mikrobiologi

American Type Culture Collection ATCC is an independent, private, nonprofit biological resource center (BRC) and research organization. ATCC authenticates microorganisms and cell lines and manages logistics of long-term preservation and distribution of cultures for the scientific community. ATCC supports the cultures it acquires and authenticates with expert technical support, intellectual property management and characterization data.

Fungal Genetics Stock Center

Levende organismer generelt

EOL Encyclopedia of Life

Tree of life et internationalt taxonomisk og fylogenetisk projekt.

Virtual Library: Model Organism

Botanik, Plantefysiologi

Virtual Library of Botany

IPNI international Plant Names Index

se også Wikipedia plant: algae; fungi; plant taxonomy and systematic: APG – Angiosperm Phylogeny Group

Zoologi, dyrefysiologi

Animal Diversity Web is an online database of animal natural history, distribution, classification, and conservation biology at the University of Michigan

International code of zoological nomenclature
        
Flybase  (Drosophila)

Wormbase  (Caenorhabditis)

se også Wikipedia animal

Miljø og forurening

Miljøstyrelsen er national myndighed og videnscenter for miljø. Find alle udgivelser her.

Danmarks Miljøundersøgelser hedder nu DCE . De har udgivet mange væsentlige rapporter, notater, anvisninger mm. om miljø- og energispørgsmål. Find alle udgivelser fra DMU og DCE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies