Menu

Medicinsk naturvidenskabelig disputatssamling

Indhold
Samlingen indeholder medicinske og naturvidenskabelige nordiske doktordisputatser.
Den omfatter medicinske disputatser fra 1840-1970, hovedsageligt danske, men også nordiske. Samlingen er ukomplet.
Fra 1970 til 2000 består den både af medicinske og naturvidenskabelige nordiske disputatser med en næsten komplet dækning.
Fra år 2000 er samlingen ukomplet for universiteter uden for Danmark.
Fra år 2002 ukomplet også for danske universiteter.
Samlingen fylder 300 hyldemeter og den omfatter ca. 28.000 titler.

Tilgængelighed
Hovedparten af samlingen er uregistreret, men ved udlån af en disputats registreres den i bibliotekets katalog. Samlingen opbevares i magasin, men er tilgængelig for udlån efter SDUB's almindelige låneregler.

Samlingens baggrund
Samlingen er oprindelig indsamlet af Odense Centralbibliotek, men i slutningen af 1960'erne overtog Odense Universitetsbibliotek den og sigtede i en årrække efter en fuldstændig indsamling af nordiske medicinske og naturvidenskabelige doktordisputatser. De seneste år er de enkelte universiteters disputatser i stigende omfang blevet tilgængelige som fuldtekstdokumenter via universitetsbibliotekernes hjemmeside på Internettet.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies