Menu

Anmeldelser

Book Review Digest Plus indeholder mere end 550.000 referencer til boganmeldelser fra 1983 til i dag. Basen medtager engelsksproget litteratur og dækker alle fagområder indeholder desuden referencer til biografiske artikler.

IBR - International Bibliography of Book Reviews

IBR indeholder over 1,3 millioner boganmeldelser for bøger udkommet i årene 1985 og frem. IBR er international og dækker primært humaniora og samfundsfag.

Findes i papirgave 1975-1984
Magasin. Kælder:  Aa.04 på campus, Odense. Gå ind via forfatternavn (Index autorum)

LexisNexis
Elektroniske nyhedsbase med stof fra over 31.000 kilder

Web of Science
Vælg Book Review i Advanced Search 
  

Danske anmeldelser

bibliotek.dk  
Her kan du søge anmeldelser i danske tidsskrifter

Infomedia  
Adgang til mange danske aviser i elektronisk udgave samt diverse tidsskrifter og faktabaser i fuld tekst. 

Registrant over danske avisartikler  (1884-1929)
Hejmdal 1896-1923, Socialisten 1871-1874, Social-Demokraten 1874-1929, Politiken 1884-1924 og Berlingske Tidende 1864-1918
Placering: Mikrosamling Magasin, Odense
Anmeldelser hedder Rc2; derunder er anmeldelserne efter forfatterefternavn.  

Avis Kronik Index
1940-1978
Indeholder separate indekser for anmeldelser af bøger, teater, film samt nogle koncerter og kunstudstillinger.
Placering: Mikrosamling

Anmeldelser i pædagogiske tidsskrifter (1973-87)
Magasin. Kælder : Aa-da.04 ANM på campus, Odense.
1973-1988

 

Engelsksprogede anmeldelser i øvrigt

London Review of Books
Der er adgang til anmeldelser  tilbage til da tidsskriftet begyndte i 1979

New York review of Books
1963-

Times literary supplement historical archive
1902-2005

New York Times

New York Times Book review 
1977-
Der linkes til en side, hvor du finder artikler i fuldtekst ved f.eks. at søge på titel eller emne.
Se desuden New York Times Book Review i mikrofilm (1851-)
Placering: Campus Odense. Mikrofilm

IBZ abt.C Rezensionen
1911-1943 
Placering: magasin. Kælder:  Aa.04 på campus, Odense.

Combined Retrospective Index to Book Reviews in Scholarly Journals (1886-1974)
- Indexes 459 scholarly journals in history, political, science, and sociology.
Plasering: magasin. Kælder: Aa.04 på campus, Odense.

Humanities Index (1974-)-
(Amerikansk) Inkluderer anmeldelser af bøger, skuespil, tv, radio, film mm.
Placering: magasin. Kælder:  Aa.04 på campus, Odense.

An index to book reviews in the humanities (1961-1990)
Plasering: magasin. Kælder: Aa.04 på campus, Odense.

Booklist online 
1996-

Combined Retrospective Index to Book Reviews in Humanities Journals (1802-1974)
Informationssal Aa.04 -bag vagtbordet
Science fiction book review index (1923-1973)
Der findes 2 store registre: 50-årsregister (1923-1973).
6-årsregister (1974-1979).
PLACERING: Magasin. Kælder: Aage.0978  på campus, Odense.

SF site
Science fiction anmeldelser på nettet

England

Literary Reviews in British periodicals
(1789-1829)
Placering: magasin. Kælder: Aa-e på campus, Odense.

 

Frankrig

Bulletin critique du livre Francais
1966-2007
- kort omtale og vurdering
Placering: magasin. Kælder: Aa-j.04 på campus, Odense.

 

Canada

Canadian Review of Comparative Literature
1974-2008

Livres et auteurs quebecois (1973-83)
Placering: magasin. Kælder: . Aa-qbf.01 LIV på campus, Odense.

Canadian book review annual (1975-80)
Placering: magasin. Kælder:  Aa-qb.04 på campus, Odense. 

 

Kommentarer og rettelser sendes til sideredaktør: Merete Marbjerg.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies