Menu

Adgangskrav

Den adgangsgivende eksamen

En gymnasial eksamen kan aldrig forældes som adgangsgrundlag for at søge en videregående uddannelse. Hvis du har to gymnasiale eksaminer, så er det den første, der gælder.
Se liste, over hvilke eksamener der giver adgang til optagelse på universitet.

Udenlandske eksamener
En række udenlandske og internationale eksamener er også adgangsgivende - det drejer sig om studentereksamener fra EU- og EØS lande, der alle kan omregnes til den danske karakterskala. Ansøgningsfristen er 15. marts. 

Specifikke adgangskrav
Til alle uddannelser er der specifikke adgangskrav, der skal opfyldes, og du skal opfylde disse krav, uanset om du søger i kvote 1 eller 2. De specifikke adgangskrav er forskellige fra uddannelse til uddannelse. For at have bestået, skal du minimum have karakteren 2,0 i gennemsnit af karaktererne i det enkelte fag. Kravene skal være bestået i overensstemmelse med reglerne om karaktergivning i uddannelsen.

Som udgangspunkt skal du opfylde alle adgangskrav inden 5. juli i ansøgningsåret. Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav via fag på din adgangsgivende eksamen, skal du supplere. Vi anbefaler, at du opfylder adgangskravene ved at følge og bestå gymnasiale suppleringskurser eller HF-enkeltfagskurser, men der er også særligt tilrettelagte gymnasiale suppleringskurser (GSK gennem VUC) i enkelte fag, hvor niveauet kan opnås ved at følge et mere intensivt forløb.

Har du en adgangsgivende eksamen af ældre dato, kan du i meritbekendtgørelsen se, hvilket niveau du har i de enkelte fag.

Betinget optag - et fag, et niveau

Til universitetets bacheloruddannelser kan du supplere et fag, et niveau efter 5. juli i ansøgningsåret. Hvis du kun mangler et fagniveau 5. juli, har du mulighed for at deltage i et sommersuppleringskursus. 
 
Husk at du selv skal tilmelde dig kurset, og indsende dit eksamensbevis til universitet. Har du planer om at supplere efter ansøgningsfristens udløb, skal du huske at skrive det på ansøgningsskemaet. Det er vigtigt at markere, hvorvidt du supplerer før eller efter 5. juli, eller evt. begge dele. Kurset/kurserne skal være bestået senest den 31. august. 

Læs mere om supplering.

Dispensation
Du har mulighed for at søge om dispensation fra de adgangsregulerende regler, der gælder i forbindelse med ansøgning om optagelse. Det drejer sig om de regler, der skal opfyldes for at søge om optagelse. Du kan dog kun søge om dispensation fra de bestemmelser, der er reguleret i adgangsbekendtgørelsen. Her kan du læse om muligheden for at søge dispensation

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies