Elektroniske fakturaer

Fakturaer skal fremsendes elektronisk

Danske leverandører af varer og tjenesteydelser til Syddansk Universitet skal i henhold til Lov om offentlige betalinger sende en elektronisk faktura til universitetet.

Du kan som leverandør til SDU læse mere om mulighederne for at sende en elektronisk faktura på Digitaliseringsstyrelsens website.

Oplysninger på fakturaer til Syddansk Universitet

Fakturaen til Syddansk Universitet skal bl.a. indeholde et EAN-nr.  EAN-nr. får du oplyst af Syddansk Universitet i forbindelse med ordreafgivelsen. For at sikre en optimal forretningsgang har alle institutter og afdelinger på universitetet hvert sit EAN-nr. Det kan derfor være nødvendigt, at du som leverandør opretter de forskellige institutter og afdelinger som forskellige debitorer.

Hvis du ikke har fået oplysning om EAN-nr. ved ordreafgivelsen, kan du finde nummeret i oversigten over EAN-numre eller kontakte universitetets bogholderi på mail 4600@sdu.dk eller tlf. 6550 4600 (kl. 10.00–12.00 og kl. 13.00–14.00).

Udover EAN-nr. skal fakturaen indeholde følgende oplysninger, som du får oplyst af Syddansk Universitet i forbindelse med ordreafgivelsen:  

  • Ordrereference (svarende til rekvisitionsnummer)
  • Personreference
  • Omkostningssted eller gerne den fulde kontostreng

Endelig skal fakturaen indeholde følgende almindelige oplysninger jf. momsreglerne:

  • Fakturanr. og fakturadato
  • Navn, adresse og CVR-nr. på sælger
  • Navn og adresse på køber
  • Beskrivelse af det leverede
  • Pris på det leverede
  • Momssats og momsbeløb


Betalingsfrist 

Alle leverandører oprettes i SDU's kreditorbogholderi med en betalingsfrist på 30 dage efter modtagelse af en faktura med de overfor nævnte oplysninger.

Betalingsfristen på 30 dage er fastsat med baggrund i § 3a i Renteloven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies