Samarbejde

Vi vil sikre os, at de videnskompetencer, vi har inden for forskning og uddannelse, stilles til rådighed for omverdenen. For kun viden, der får lov at flyde frit mellem engagerede partnere, kan udvikles og udnyttes til fulde. Forskning og uddannelse på Syddansk Universitet tjener således flere formål: At skabe og udbrede kendskabet til ny viden, at understøtte undervisningen samt at stille resultaterne til rådighed for det omgivende samfund.

Syddansk Universitet indgår i mange forskellige netværk og konsortier med både virksomheder, institutioner og regionale myndigheder inden for områder, hvor universitetet har en styrkeposition. Vi har etableret og involveret os i en lang række samarbejder – det, som vi kalder erhvervsfremmende aktiviteter – og der kommer stadig flere til. Disse samarbejder er alt fra uformel vidensudveksling i netværk, tæt samspil med virksomheder, engagement i bestyrelser og projekter til formelle licens- og forskningsaftaler. Vi arbejder meget med synliggørelse af disse aktiviteter, som et tilbud til det omgivende samfund om samarbejde og vidensudveksling med en forskningsbaseret institution.

Udover tradition for et tæt samarbejde med både det offentlige og det private erhvervsliv, har Syddansk Universitet også et tæt samarbejde med de andre niveauer i uddannelsessystemet. Det kommer bl.a. til udtryk via et stort antal aftaler om forskningstilknytning med de mellemlange videregående uddannelser inden for både det pædagogiske, det sundhedsfaglige og det sociale område.

Syddansk Universitet har ligeledes et tæt samarbejde med Folkeuniversitetet med henblik på at fastholde og udvikle et attraktivt formidlingstilbud rettet mod den brede offentlighed.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies