Menu

Vores museum

Vores museum er et nationalt forsknings- og udviklingsprojekt om innovativ og digital museumsformidling. Projektet samler forskere fra fem universiteter og otte museer. Projektet undersøger museernes afvejning af oplevelses- og oplysningsdimensioner både historisk og aktuelt for at belyse, hvordan formidlingsformer har ændret sig – og kan ændre sig til gavn for flere brugere.

Projektet er støttet af VELUX FONDEN og Nordea-fonden.
(Foto: Museumskoncernen ROMU)

Følg os på Twitter

@voresmuseum

Følg os på Facebook

@voresmuseum

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies