Menu

Laboratorium for Sammenhængende Uddannelse og Læring

Laboratorium for Sammenhængende Uddannelse og Læring (LSUL) er et udviklingssamarbejde mellem University College Lillebælt, University College Syddanmark og Syddansk Universitet. Målet er at skabe en ny model for læreruddannelser til både grund- og gymnasieskoler kaldet Den Syddanske Læreruddannelsesmodel. I første omgang er det naturvidenskab og matematik, der er omdrejningspunktet, men efterfølgende skal udviklingssamarbejdet også rette sig mod andre fagområder.

En central del af LSUL er udviklingen af såkaldte laboratoriemodel, som består i laboratorier bygget op omkring gymnasier med tilknyttede fødeskoler som igen er tilknyttede fødeinstitutioner. Disse stiller alle deres praksis til rådighed, og der vil fra universitetets- og professionshøjskolernes side blive tilknyttet ph.d.-studerende, kandidatstuderende og professionsbachelorstuderende til disse laboratorier.

Dette laboratoriemiljø skal muliggøre forsknings- og udviklingsarbejde med inddragelse af pædagoguddannelse, læreruddannelse (professionshøjskoler) og gymnasielæreruddannelse (universitet). Samtidig tilknyttes regionen (gymnasium - herunder også htx) og en større kommune (daginstitutioner og skoler) samt relevante erhvervsvirksomheder i regionen.

Professor Claus Michelsen er projektleder for projektet.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies