Menu

Studieservice

 

Klik på billedet for at se det i et større format. 

Optagelse
Enheden varetager information og vejledning om optagelse af studerende via KOT (bachelor) og UKOT, optagelse af studerende til kandidatuddannelser og internationale Full Degree studerende. Desuden varetager enheden optagelse af studerende på efter-/videreuddannelsesaktiviteter.

Eksamen
Enheden varetager opgaver i forbindelse med tilmelding/afmelding til eksamen og undervisning og vejleder om brug af student-selvbetjening samt er behjælpelig med spørgsmål om eksamensudskrifter, 1. årsprøven, dispensation og andre eksamensrelaterede spørgsmål. Enheden udfører endvidere matrikelopgaver, fx i forbindelse med orlov, ophør, studieskift, m.m.

Studenterservice
Enheden varetager opgaver i Studenterservicezonen samt administrerer forhold og vejleder vedrørende SU, SPS, eliteidrætsudøvere tilknyttet Syddansk Elite, internationale studerende, samt generel vejledning. Enheden varetager endvidere opgaver i Studenterhuset.

Studieservice i campusbyerne
Studieservice i byerne varetager alle studenterservicerelaterede opgaver i campusbyerne (Esbjerg, Kolding, Slagelse og Sønderborg/Flensborg).

Sekretariatet
Enheden koordinerer Studieservices interne og eksterne aktiviteter, herunder: Strategi og udvikling, ledelse og administration, legalitetskontrol, høringer m.v. Enheden varetager endvidere sekretariatsbetjening af bl.a. Uddannelsesrådet og SAK (Studieadministrative Koordineringsgrupper), servicerer fakulteterne og råd om akkreditering og uddannelseskvalitet, samt står for projekter vedr. Student Life, Campus Life, og Supplerende adgangskrav. Endelig håndterer enheden eksamensuregelmæssigheder.

Analyse
Enheden udarbejder centrale analyser og studiestatistiske opgørelser – for og i tæt samarbejde med universitetets mange organisatoriske enheder.

Under Studieservice hører også Studievalg Fyn.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies