Campus Esbjerg

Syddansk Universitet i Esbjerg er en dynamisk campus præget af mange aktiviteter og initiativer samt et godt samarbejde mellem de forskellige organisatoriske enheder. Derudover er der et stærkt samspil med det lokale erhvervsliv.

Fokusområder

  • Virksomhedsudvikling
  • Oplevelsesøkonomi
  • Folkesundhed

Fokusområdet Virksomhedsudvikling omfatter forskning og uddannelse inden for erhvervsøkonomi, miljø, landdistrikter og de maritime erhverv i såvel regionalt som globalt perspektiv. Et tæt og innovativt samspil med erhvervsliv, myndigheder og organisationer er centralt i både forsknings- og uddannelsesaktiviteterne.

Væsentlige sider af Oplevelsesøkonomi er i fokus på Syddansk Universitet i Esbjerg. Der forskes i turisme, kultur og forretning og uddannes i sportsmanagement og international turisme. Ny kommunikationsteknologi og den internationale udvikling i oplevelsesøkonomi er vigtige områder i forskningsaktiviteterne.

Folkesundhed er såvel et fokusområde som en uddannelse. Forskningen og undervisningen i folkesundhedsvidenskab er rettet mod sundhedsfremme i befolkningen. Perspektivet er stærkt internationalt, og indsatsen på dette felt tiltrækker studerende og forskere fra hele landet og fra udlandet.

På tværs af alle områder er der en særlig satsning på det maritime område ud fra såvel en kulturhistorisk som en erhvervsmæssig, oplevelsesøkonomisk og sundhedsfaglig tilgang. Ud over fire maritime forskningsenheder udbydes uddannelser på højeste niveau inden for det maritime område, bl.a. marinarkæologi.

Tæt samarbejde med erhvervslivet og stærke internationale relationer

På SDU i Esbjerg er der gode muligheder for at kombinere det teoretiske med det praktiske, da universitetet har et tæt og godt samarbejde med det lokale erhvervsliv. Det samme gør sig gældende, hvis man ønsker at læse et semester i udlandet, hvor SDU har mange kontakter og aftaler om udveksling med universiteter over hele verden.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies