Menu

Campus Esbjerg

Syddansk Universitet i Esbjerg er en dynamisk campus præget af mange aktiviteter og initiativer samt et godt samarbejde mellem de forskellige organisatoriske enheder. Derudover er der et stærkt samspil med det lokale erhvervsliv.

Fokusområder

  • Virksomhedsudvikling
  • Sociologi
  • Folkesundhed

Fokusområdet Virksomhedsudvikling omfatter forskning og uddannelse inden for erhvervsøkonomi, miljø- og ressource management samt sport- og event management i såvel regionalt som globalt perspektiv. Et tæt og innovativt samspil med erhvervsliv, myndigheder og organisationer er centralt i både forsknings- og uddannelsesaktiviteterne.

Fokusområdet Sociologi omfatter forskning og uddannelse inden for sociologi og kulturanalyse. Uddannelsen er opbygget i tilknytning til forskningen med vægt på anvendelse af kvalitative og kvantitative metoder i forbindelse med studier af levevilkår, organisationer, forvaltningsopgaver og kulturinstitutioner. Et center for forskning og udvikling af landdistrikter er integreret i fokusområdet.

Folkesundhed er såvel et fokusområde som en uddannelse. Forskningen og undervisningen i folkesundhedsvidenskab er rettet mod sundhedsfremme i befolkningen. Perspektivet er stærkt internationalt, og indsatsen på dette felt tiltrækker studerende og forskere fra hele landet og fra udlandet.

På tværs af områderne er der en særlig satsning på det maritime område ud fra såvel en kulturhistorisk som en sundhedsfaglig tilgang. Der udbydes uddannelse på højeste niveau inden for marinarkæologi og moduler inden for specialiseringen Konkurrence- og eliteidræt under kandidatuddannelsen i Idræt og sundhed.

Uddannelser i Esbjerg

Tæt samarbejde med erhvervslivet og stærke internationale relationer

På SDU i Esbjerg er der gode muligheder for at kombinere det teoretiske med det praktiske, da universitetet har et tæt og godt samarbejde med det lokale erhvervsliv. Det samme gør sig gældende, hvis man ønsker at læse et semester i udlandet, hvor SDU har mange kontakter og aftaler om udveksling med universiteter over hele verden.

Webmaster: Ane Line Søndergaard

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies